Den norske kirken får færre og færre medlemmer. I bispedømmet Agder og Telemark har de fra 2015 til 2020- mistet snaue 13 000 medlemmer, opplyser SSB. Den samme synkende trenden kan vi se når det gjelder antall døpte, konfirmerte, vielser og kirkelige gravferder.

Soknepresten ved Borgestad kirke, Ida Krogstad Rød, sier at dåpstallene går ned på landsbasis, og hun tror også det er i sammenheng med hvor mange barn som fødes.

– For å få et riktig bilde av om færre døper barna, må man jo også sammenlikne med fødselstall. Er det få fødte et år, blir det jo også automatisk færre dåp.

Færre medlemmer

Den norske kirke er en folkekirke. Det vil si at vi møter flest folk gjennom dåp, vigsler og begravelser. Det norske samfunnet er i endring og blir stadig mer sekularisert, og i dåpssamtaler er det mange som forteller at de døper av tradisjon.

Soknepresten tror allikevel at, tro og religion er viktig for folk enda, men synes det er vanskelig å sette fingeren på hvorfor akkurat det har blitt færre medlemmer.

Rød forklarer at de ser at det alltid skjer flere utmeldinger ved hvert valg. Det ryddes opp i medlemslister. Og de ser også at det er flere utmeldinger eller innmeldinger hvis det er vanskelige, eller engasjerende saker oppe i kirkemøtet eller i media. For eksempel saken med vigsel av likekjønnede eller kvinnelige prester.

– Det er nok en del som har vært medlem i den norske kirke uten å være klar over det. Og jeg tror også flere tar et mer aktivt valg, og at flere er mer bevisst på hva de er medlem av og ikke, sier hun.

– En pågang til høsten

Borgestad kirke ser en stor pågang av dåp nå i sommer, og utover høsten av flere som ønsker å døpe barnet sitt. Selv om de har hatt jevnlige dåpsseremonier, gjennom koronatiden, så har det til tider gjerne bare kunnet være mor og far eller maks ti stykker tilstede- så da skjønner Rød at flere har villet utsette.

– Nå ser vi et rush for å kunne døpe barnene sine- for de hadde ikke muligheten tidligere i år. Barna som nå døpes er ofte eldre enn vanlig «dåpsalder», ettersom folk har utsatt lenge.

Soknepresten forteller at de har hatt mange avlysninger og utsettelser når det gjelder vigsel, men i motsetning til dåp, så vil veldig mange fortsatt vente med å gifte seg.

– Dåp er noe av det flotteste og viktigeste vi gjør. Under korona har vi gjort mye for å legge til rette for å kunne gjennomføre dåp selv om andre ting var nedstengt. Tallene i Skien de siste årene er ganske stabile. Og vi har ligget på rundt 300 dåp i året, sier Rød.

Religiøse Norge i endring

Norge som et samfunn er stadig i utvikling, og i dag har vi alle salgs valgmuligheter-inkludert innenfor religion.

– Folk er veldig åpne! De er positive til kirken, den norske kirke, og positive til dåp. De som kommer er nok de som er mer bevisste, og de som ikke er interessert gjør det ikke lenger. Men for 30 år siden så døpte man gjerne barnet sitt fordi alle andre gjorde det, sier Rød.

Selv om det eksisterer flere alternativer som markerer at et barn er født, som navnefester og andre samlinger, mener Rød at dåpen har en særegen stilling og at det allikevel ikke blir det samme.

– Jeg tenker at man må gjøre som man vil, og vi skal ikke tvinge noen til å gjøre noe annet enn hva de vil selv. Ingen skal føle seg presset til å døpe eller konfirmerer seg. Men den norske kirke ønsker alle velkommen, og det er alltid flott når mor og far velger å døpe barnet sitt hos oss.

Håper på økning

På landsbasis er det en nedgang i antall foreldre som ønsker å døpe barnet sitt. Rød forteller at de, Biskop Stein Reinertsen, hadde et mål om at Agder og Telemark bispedømme skulle øke sine dåpstall i 2020. Men så ble alt stengt ned på grunn av korona, og da fikk de ikke påbegynt den planen.

Rød jobbet seks år i Gjerpen kirke, før hun startet på Borgestad i fjor. Der snakket de om at folk valgte bort dåp på grunn av at det ble en for stor kostnad, og i likhet med flere andre kirker og kom de fram til ideen om å holde drop-in-dåp i kirken.

– Vi lånte ut dåpskjoler, døpte med familien tilstede og så kunne man ta seg et kakestykke. Da fikk man døpt uten å ha alt det styret, og det håper jeg at vi kan tilby her på Borgestad også- når ting åpnes opp mer igjen. Det skal ikke koste noe å døpe barnet, for det er ikke hva det skal handle om, avslutter hun.