Det sier Mette Ravlo (Brevik historielag), Kjerstin Pedersen (Brevik historielag), Rune Engen-Glug (Cort Adeler selskabet) og Stein Haugland.

Vi sitter i det gamle rådhuset i Brevik i et rom preget av Cort Adeler-effekter, og vi blir satt noen hundre år tilbake i tid. Og det er Cort Adeler det handler om.

En stor markering

Om du kanskje, som meg, bare har hørt om Cort Adeler, blir det neste året en stor markering for denne mannen, som kanskje mest av alt er en krigshelt.

– Så kan en kanskje spørre om hvorfor vi skal markere en krigshelt? Men det var andre tider, og han var en mann fra sin tid, sier Mette Ravlo i historielaget som har tatt et initiativ til å markere jubileet. Det skjer i et samarbeid med Cort Adeler selskabet og Brevik musikkorps. De har sammen etablert en egen arrangementskomité som jobber med gjennomføringen av Cort Adeler 400 år.

– Vi kan ikke se han gjennom 2021-briller. Han gjorde en kjempejobb for den dansknorske marinen og bystaten Venezia, påpeker Stein Haugland.

Har vært markert før

Så skal vi skynde oss å si at Cort Adeler har vært markert før. Det er bilder fra feiringen fra jubileet for 50 år siden, og ikke minst for 100 år siden. Da var det en stor markering med mange frammøtte da statuen ble avduket for første gang.

– Det er mange som ikke kjenner Cort Adeler lenger. Men han er like kjent i Danmark som i Norge. Han har fått stedsnavn oppkalt etter seg i hele vårt land. Han var en spesielt stor mann.

– Det er viktig å feire det vi kan feire, slår Haugland fast og viser til at Brevik har en seilskutertradisjon.

Skal lyse opp

Det gjør at statuen av Cort Adeler på torget skal bokstavelig komme fram i lyset.

– Den er mørk og trist der den står. Vi ser den nesten ikke, men nå skal den belyses, påpeker Ravlo.

Det er ikke bare 400-årsjubileum. Cort Adeler selskabet har også et rundt årstall, men i langt mindre skala. De kan feire ti år.

– Vi snakket om det i mange år, før vi til slutt fikk bestemt oss for det, sier Rune Engen-Glug.

Selskapet er ikke bare for Cort Adeler, men også hele hans slekt.

– Vi må ikke glemme at hans bror Niels, flyttet til Kragerø. Sammen med Cort var det han som sørget for at Kragerø fikk sin byprivilegier. Kragerø har mye å takke dem for, og bør komme på banen under markeringen, påpeker Engen-Glug.

i det hele tatt håper de at flere vil være med på markeringen av sjøhelten fra Brevik.

– Vi oppfordrer lag, foreninger og handelsstand å bli med. Det kan bli mye om Cort Adeler neste år. Det håper vi på.

Men aller viktigst blir å sette Cort Adeler på kartet igjen, og gjøre ham mer kjent for dagens generasjon.

– Målet med markeringen er å sørge for at kommende generasjoner også vet hva som ligger av historie i vårt område. En enkel, liten gutt fra lille Brevik gjorde det stort, også i utlandet. Selv om han kom fra enkle kår.

Mer om det i faktadelen i slutten av saken.

Slik skal han feires

I tillegg til alle felles arrangement vil det også bli arrangert ulike aktiviteter knyttet opp mot Cort Adeler 400 år. Dette gjelder de tre foreningene bak markeringen samt mange andre ulike foreninger og lag i Brevik.

Her er noen av hovedpunktene for Cort Adeler 400 år:

Onsdag 6. april: Historisk aften i Brevik kulturhus, Foredrag av Ole Henrik Gjeruldsen.

Lørdag 18. juni: Jubileumskonsert og formell åpning av «Cort Adeler jubileet», Konsert med Den kongelige norske marines musikkorps på Rådhusplassen.

Lørdag 22. oktober: Festforestilling i Brevik kulturhus, en hyllest til Cort Adeler i ord og toner.

Fredag 16. desember: Markering av 400-årsdagen for Cort Adelers fødsel, seremoni ved Cort Adeler-støtten.

Fakta Cort Adeler

Cort Adeler (opprinnelig het han Curt Sivertsen) var en sjøhelt som deltok i krig i mange farvann. Først for den hollandske marinen, så for bystaten Venezia, og til slutt for den dansk-norske marinen. Han var en dyktig sjømann, vant mange slag, og er trolig Norges største sjøhelt gjennom tidene.

Cort Adeler ble født i Brevik i 1622, i gaten som i dag bærer navnet Cort Adelerstredet (i nummer 4, der butikken «Trehuset» ligger i dag). Brevik var på Cort Adelers tid en liten by med stor eksport av trelast, spesielt til Holland. Kontakten med Holland var på 16- og 17-hundretallet så omfattende at det ble snakket hollandsk i Breviks gater. Far til Cort drev først saltverket på Langøya utenfor Langesund, før han slo seg ned i Brevik og gikk inn i byens lukrative trelasthandel. Cort Adeler vokste opp i sjøfartsbyen Brevik. Som 15-åring ble han sendt til Holland for å lære navigasjon og matematikk. Han viste seg raskt så dyktig at han ble tatt opp som sjøkadett i den hollandske marinen, hvor han raskt steg i gradene, og allerede som 23-åring fikk han kommando på eget skip.

Cort Adeler senere ble hentet til å kjempe for bystaten Venezia, noe han gjorde til gagns. Han vant store slag, fikk heder og ære som en fryktet krigshelt, og ble rikelig belønnet for innsatsen

I Danmark sto det på midt av 1600-tallet dårlig til. Store deler av den dansk-norske flåten var gått tapt i krig, og det var behov for en sterk mann til å gjenreise sjøforsvaret. Cort Adeler ble budsendt, og gikk i 1663 inn som generaladmiral i den dansk-norske marinen. Han bygde opp den dansk-norske marinen fra nesten ingenting til en ny og slagkraftig flåte. Som øverstkommanderende fikk han adelstittel, og ble nummer tre på rangstigen etter kongen. Ikke dårlig av en gutt fra Brevik og nå så langt, og så vidt, ut i verden.

Cort Adeler ble gjennom sitt virke en rik mann. Han kjøpte opp store eiendommer i Telemark, blant annet Gimsøy kloster, og ivaretok sine verdier via sin bror Niels. Så selv om Cort bare engang i voksen alder vendte tilbake til Brevik, satte han spor etter seg i distriktet. Cort Adeler døde i 1675 om bord på et av marinens skip. Han døde ikke i krig, men av sykdom.