Næringsdrivende og hyttefolk har bedt veieier sette ned fartsgrensene på deler av Kvitåvatvegen. Tinn kommune eier veien og har lyttet til argumentene fra folk i området. Nå har kommunen gjennom et administrativt vedtak bestemt nye fartsgrenser i området. Skiltplanen har vært til høring hos politiet og Statens vegvesen uten at det har kommet innvendinger.

Strekningen har ikke vedtatte fartsgrenser i dag. Det er skiltet 60 fra Fv 3430 ved Svineroi. Ellers er det skiltet med Fartsgrensesone med påminnelse med forbudskilt Fartsgrense. Ifølge enhetsleder Dagfinn Jaren i plan og landbruk er ikke dagens skilting på den kommunale veien i henhold til skiltforskrift eller Vegvesenets Håndbok N300.

Her er de nye fartsgrensene på den fem kilometer langestrekningen:

Kvitåvatnvegen mellom Fv 3430 ved Småroi til Vatnedalen ved Kvitåvatn:

Svineroi – Bygget 0 – 716 meter 80 km/t

Bygget 716 –1030 meter 40 km/t

Bygget – Kvitåi 1030 – 3042 meter 60 km/t

Kvitåi – Gaustablikk 3042 – 3617 meter 40 km/t

Gaustablikk – Vatnedalen 3617 – 5000 meter 50 km/t

- Vedtaket trer i kraft når skiltene er satt opp, opplyser avdelingsingeniør Per Løitegaard i Tinn kommune.

Og skiltene er i ferd med å settes opp i disse dager.

Kommunen har også søkt om å gjørehele Kvitåvatnvegen til forkjørsvei.

- Denne søknaden har vi foreløpig ikke fått svar på, opplyser han.