– Jeg husker godt jeg tidlig i første periode klargjorde at gassveien var en av de tinga jeg hadde satt meg som mål å få på plass. Det var på Telemarksvingen og jeg sa det skulle bli noe mer enn bare nye planer. Men det er mange som har jobbet for denne veien, gjennom mange år. Alle som har vært ordførere, uansett parti, har kjempet for denne. Det er viktig å si, understreker Bamble-ordføreren.

Endelig punktum for det som nærmer seg en 50 år lang kamp ble satt i Stortinget torsdag forrige uke.

Et overveldende flertall sa ja til prosjektet og finansieringen av det.

Kun Frp stemte mot, utelukkende på grunn av bompengeandelen i prosjektet. De fremmet forslag om full statlig finansiering av gassveien, men fikk ikke flertall.

– Jeg har ikke skaffet 75 millioner kroner for at det skal bli bompenger

Nå er Bård julenisse – penger både til gassveien, Tungtvannsmuseet og private barnehager

– Bompenger er selvfølgelig en ulempe, men det er sånn vi bygger vei i dag. Og det er med det vi nå også ser en ende på dette, sier Kjeldal.

Byggestart før påske

– Rett inn her kommer den nye gassveien. Rundkjøringa er allerede klar, sier Kjeldal i møte med TA på Lasses fredag.

Den nye veien vil gå tett inntil det som Coop har planer om å gjøre til et nytt stort næringsområde på Lasses.

– Så kommer den ut igjen ved Findal der den vil gå i bru over eksisterende vei for så å ende i et kryss ved Høen, før den går videre og ender ut på sletta ved Surtebogen, oppsummerer Kjeldal.

Fra Surtebogen til Herre har veien god standard. Denne veien kostet industrien selv da petrokjemien ble utbygd på 70-tallet.

– Avtalen var at staten skulle bygge ut resten, men det skjedde dessverre ikke, konstaterer Kjeldal, nær fem tiår senere.

Den nye gassveien innebærer for øvrig at dagens vei vil bli stengt, omtrent ved Findal Gård. Alle som skal til og fra områdene forbi Cocheplassen må dermed ta den nye veien.

Bomstasjonen, med toveis innkreving, vil bli satt opp mellom Findal og Skjerkøya.

Pris per passering vil bli 19,60 kroner med brikke og det blir passeringstak på 40 per måned. Elbiler får 50 prosent rabatt av ordinær takst fratrukket brikkerabatt.

Over 40 års veikamp mot slutten – dette vil den nye veien koste deg som bilist

– Splitter kommunen

Særlig har motstanden og bekymringen naturlig nok vært stor fra beboere på vestsiden av bommen. De må ved ny vei betale bompenger for å komme til sitt eget kommunesenter, men vil kunne kjøre bomfritt til Porsgrunn, samt handelsområder i Skien.

Bommen splitter kommunen i to, poengterer Bård Hoksrud (Frp)

– Det er kjempebra at veien kommer, men den kommer til å dele kommunen vår i to. Konsekvensen blir sannsynligvis at noen vil miste litt av tilhørigheten til kommunen de er en del av, sier han.

Han tror mange det gjelder i stedet vil søke mot Porsgrunn og Skien, over Herre/Vold.

– Der er det heldigvis ikke bomstasjon, det sørget vi for da vi satt i regjering og bypakka var til behandling. Bommen ved både Herre Vold og Breviksbrua ble da tatt bort, sier Hoksrud.

Galopperende pris

Kjeldal husker godt gassveien var anslått til å koste i underkant av 300 millioner kroner. Når startskuddet nå endelig går er anslått pris det dobbelte.

– Jeg har fått bekreftet fra fylkeskommunen at hogst av traseen nå vil starte umiddelbart. Så skal det ut anbud i høst og mål for byggestart er tidlig 2023, og i hvert fall før påske.

Veien skal etter planen være ferdig i løpet av 2024.

Slik skal prosjektet finansieres:

– Fylkeskommunale midler: 34 millioner

– Momskompensasjon 90 millioner

– Nye Veier: 48 millioner kroner

– Staten: 71, 5 millioner.

– Bamble kommune: 40 millioner

– Bompenger/bilister: 301 millioner kroner.