Nå kan du miste dette skattefradraget

NYE REGLER? Regjeringen har foreslått nye BSU-regler. De kan bli innført etter nyttår.

NYE REGLER? Regjeringen har foreslått nye BSU-regler. De kan bli innført etter nyttår. Foto:

TELEMARK: Forrige uke la regjeringen fram forslaget til det nye statsbudsjettet. Ett av punktene som kan bli endret er vilkårene for boligsparing for unge (BSU). 

DEL

I dag er maks sparebeløp på BSU 25 000 kroner i året. Sparer man opp dette får man 5000 kroner i skattefradrag. I det nye statsbudsjettet foreslås det å øke denne grensa til 27 500 kroner noe som vil gi et skattefradrag på 5500 kroner i året.

I dag gjelder skattefradraget for alle som sparer i BSU. I det nye forslaget vil det kun gjelde de som enda ikke har kjøpt bolig. Dette er for å prioritere dem som står utenfor boligmarkedet.

Så hva med dem som har kjøpt egen bolig og fortsatt har BSU? Vil det lønne seg å la de stå på BSU-kontoen? Vi har spurt ekspertene.

– BSU kontoen i SpareBank 1 Telemark har gode rentebetingelser og gir en trygg avkastning på pengene. Det å ha midler på BSU konto vil derfor være gunstig selv om forslaget til nye reglene blir vedtatt. I alle tilfelle anbefaler vi å vente med å gjøre endringer før man ser om forslaget trer i kraft, sier Berit Klæboe, rådgiver personmarked i Sparebank1 Telemark.

Hva er lurt?

I dag ligger BSU-renta i Sparebank1 Telemark på 2.85 prosent. Den ligger rett over 3 prosent om man har LO-favør. Det er spekulert i at bankene vil sette ned renta til en typisk sparekontorene på 0,05 om de nye reglene blir vedtatt.

– Hva blir renta på den nye BSU-kontoen?

– Vi har per i dag ingen planer om å endre rentebetingelsene på BSU, sier Klæboe.

– Er det best å la dem stå på BSU eller er det bedre å betale ned på boliglånet?

– Dette vil være avhengig av renten på BSU-kontoen i forhold til boliglånsrenten. Sparebeløpet på BSU er ment for kjøp av bolig eventuelt nedbetaling av boliglån, og er sånn sett øremerkede midler, sier Klæboe.

– Kan man ta de ut og for eksempel sette dem i fond?

– Nei, BSU-midler er øremerket til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån. Dersom du benytter pengene på annen måte må du betale tilbake skattefradraget som er gitt fra staten, sier rådgiveren.

Hun avslutter med noen generelle råd til deg med BSU.

– Generelt anbefaler vi å fortsette sparingen etter at man er ferdig med å spare i BSU, hvis økonomien tilsier dette. Det er ofte lettere å fortsette en innarbeidet sparevane enn å starte på nytt. Samtidig kan det være lurt å bytte spareform til for eksempel fond. Se spareveilederen vår, eller snakk med bankrådgiveren din for å få hjelp til å legge en spareplan.

Man kan spare i BSU fram til man er 34 år gammel og spare til sammen 300 000 kroner. Disse reglene vil stå.

Artikkeltags