Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan du leie elbiler og elsykler i denne kommunen

BØ: Fra 24. august kan du leie elbil eller elsykkel på Bø stasjon.

Nyordningen kalles for «mobilitetsprosjektet» og ordningen starter opp 24. august i regi av selskapet Goahead Nordic. 25. august kommer representanter fra alle involverte selskaper til Bø stasjon for å utdype hvordan ordningen skal fungere.

– Vi har sammen med Move About, Midt-Telemark kommune (Bygdepakke) og Visit Bø satt i gang et forprosjekt med midler fra RFF Viken for å se på muligheten for å innføre elbiler og elsykler på Bø stasjon – som vil være tilgjengelig for utleie i en lengre periode, opplyser Anette Brattlie, salg og markedsansvarlig i Goahead Nordic.

Kan bli permanent

Fra mandag 24. august vil du altså kunne leie en elbil eller elsykkel med base på Bø stasjon dersom du trenger bil eller sykkel for en kortere eller lengre tur. Goahead Nordic håper dette er et tilbud som både turister, studenter og andre grupper uten bil ønsker å benytte seg av.

– Målet er at flere skal reise mer miljøvennlige og at mange nok benytter seg av tilbudet slik at dette på lengre sikt kan bli et permanent tilbud.

– Nye innovative løsninger for å løse klimautfordringer og redusere utslipp er aktuelle utfordringer i dagens samfunn. Vi har gode eksempler på utprøving av grønnere transportløsninger gjennom delingsløsninger særlig i byområder som for eksempel i Oslo. Mindre tettsteder og bygder har andre utfordringer med dårligere kollektivtilbud og større avhengighet av privatbilen. Utenlandske turister og urbane norske turister ønsker gjerne å reise kollektivt, men det er utfordrende å oppsøke reisemål utenfor de store byene. Lokalbefolkningen på mindre steder er avhengige av bil, og kundegrunnlaget for å bygge ut kollektivtilbudet er svakt. Det er derfor interessant å se på løsninger som tilbyr både tilreisende og lokalbefolkning en mer bærekraftig mobilitet enn dagens privatbilløsning, sier Brattlie.