Det uttaler daglig leder i Renovasjon i Grenland, Anne Berit Steinseth.

Informasjonen om gjenvinningsgrad-målsettingen kommer fram i "Handlingsprogram 2020-2023". Den inngår i en sak til politisk behandling i Skien kommune.

ID-merking og avtaler

- I utgangspunktet tror jeg ikke den enkelte innbygger blir belastet av vår ambisjon i handlingsprogrammet. Foruten vårt ønske om omlegging fra 2021 - en egen dunk for matavfall, er det viktigste etablering av ny gjenvinningsstasjon på Rødmyr, i tillegg kommer husstandsinnsamling av glass- og metallemballasje, hytterenovasjon og ID-merking av avfallsbeholdere, opplyser Steinseth.

Det er dessuten snakk om biologisk nedbrytbare poser til matavfall neste år.

- På toppen av dette inngås det nye avtaler med ulike selskaper slik at råstoff blir tatt hånd om, fra nullverdi til fullverdi. Et eksempel er trevirke som kvernes opp og sendes til Baltikum hvor det lages plater som Ikea igjen bruker til sine produkter.

Anlegg til 30 millioner

Prisen for et nytt gjenvinningsanlegg på Rødmyr er beregnet til å komme på nær 30 millioner kroner. Maskiner og biler tilknyttet dette ser ut til koste 12 millioner. Innføres egne beholdere til matavfall, trengs en investering på 22 millioner kroner.

Kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan er eiere og deres bidrag i 2020 vil bli på henholdsvis 58 millioner, 40 millioner, 16 millioner og 2,5 millioner.

Fram mot 2030

Materialgjenvinningsgraden skal bli enda bedre innen 2030, målet er da 65 prosent.

Driftsutgiftene i 2019 var på 120 millioner kroner, i 2023 økes disse til 170 millioner.

I 2019 var den største utgiftsposten "kjøp av andre (private)" med 100 millioner.

Det var i 2018 at husholdningene i Grenland genererte 59 000 tonn avfall, 58 prosent av dette gikk til forbrenning, 37 prosent til materialgjenvinning og fem prosent til deponi.