Det var ikke mangel på engasjement da representanter fra Fremskrittspartiet i Telemark dundret løs på vedtaket som ble gjort i bystyret i Porsgrunn, med stemmene til Frp, om å stoppe videre utredning av riksveg 36. 

I tur og orden dundret veteranene Jørn Inge Næss, Skien, Thorleif Fluer Vikre, Kragerø og Bård Hoksrud, Bamble mot representantene fra Porsgrunn. 

– Det er jo ingen tvil om at Porsgrunn ble stående igjen alene, men jeg vet ikke om det hjelper noe i forhold til det videre arbeidet, konkluderte Jørn Inge Næss.

Til staten

Bård Hoksrud var tydelig på at vedtaket i Porsgrunn, det betyr bare at Staten slipper å bruke 2,7 milliarder kroner på vei i Grenland.

– Det som gjør vedtaket i Porsgrunn så dumt er at man sier nei til å utrede. Vi er mot bompenger og vi er mot bypakke. Det som er dumt er at man nå har lagd en masse konflikt. Samtidig vil problemene for veien være like stor i framtiden om ikke større når trafikken øker, blant annet over Herøya.

– Det vi nå har gjort er å sette 2,7 milliarder kroner på konto hos regjeringen. Dette er penger som kunne vært brukt på vei i Grenland, som det nå trolig ikke vil bli gjort, som følge av det vedtaket, sier Hoksrud.

Båndlegger næringsområder

Et av argumentene som ble brukt i bystyret i Porsgrunn var at eiendommer på Herøya kunne bli båndlagt i flere år framover, mens utredninger pågår.

– Ethvert område som blir båndlagt er en utfordring. Vi gikk for å utrede i Skien. Men også her skaper det problemer. Stort sett alt som vi har spilt inn som nye næringsområder i årene framover for Skien, blir båndlagt med utredningen av riksveg 36. Men vi kunne ikke stoppe opp nå, detaljene må vi se på i neste runde, det burde Porsgrunn gjort også, sier Jørn Inge Næss.

Stopper utvikling og vekst

Robert Welfler, som sitter i bystyret i Porsgrunn for Frp, forsvarte vedtaket som ble gjort.

– Hvis vi skulle gått for en utredning nå, med en motorvei i dagen over Herøya, så ville det blitt brukt mot oss. Vi ville også risikert at åpnet vi for utredning nå, så ville det kunne bli vanskelig for myndighetene i etterkant å si nei til å gå for den traseen. Det var ikke noe vi i Porsgrunn kunne ta sjansen på, sier han.

– Det vi gjør er å stille oss i en situasjon der vi fratar Grenland muligheten for vekst og utvikling. Vi trengte ikke en motorvei, men vi trenger mulighet til å utrede planprogrammet, sier Jørn Inge Næss.