– Det ble ikke like enkelt som jeg regnet med, men det er bra de endret mening, sier Håkon Nedberg.

Utvalg for landbruk avslo i fjor søknaden hans om å omdisponere 13 dekar dyrka jord til juletreproduksjon. Nedberg klagde, og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark opphevet vedtaket.

Onsdag ble saken behandlet på nytt i Utvalg for landbruk. Denne gangen ble kommunedirektørens innstilling vedtatt, med fire stemmer mot én.

– Jeg er selvsagt fornøyd med at argumentene mine ble hørt. Det lønner seg tydeligvis å klage, sier bonden, som produserer 500 juletrær i året.

– Det var administrasjonen i kommunen som rådet meg til å søke om å omdisponere hele området. Jeg hadde egentlig bare planer om å plante i kantene. Nå har jeg areal til juletrær både på tunet og foran huset. Jeg kan selv velge hvor mye jeg vil satse på dette, sier Nedberg, som holder til på Sem i Gjerpensdalen.

Inhabil

Behandlingen foregikk uten Ole Einar Amlie (H), som ble erklært inhabil av de øvrige politikerne i utvalget.

– Av hensyn til forvaltningen, omdømmet vårt og at det ikke skal sås tvil, vurderer jeg Amlie som inhabil, sa utvalgsleder Ingvild Grov Korneliussen i møtet.

Amlie selv hadde heller ikke ønske om å være med på å bestemme. Han driver selv i samme bransje, men det er ikke konkludert med at hans virksomhet er på kollisjonskurs med Nedbergs planer.

– Av hensyn til hele saken ønsker jeg å fratre, sa Amlie innledningsvis.

Dette til tross for at kommuneadvokaten vurderte han som habil under tvil.

– Vanskelig

Ingvild Grov Korneliussen (Sp) sier til TA at det var en vanskelig sak for utvalget.

– Vi er godt kjent med den, men likevel er det vanskelig å veie argumentene opp mot hverandre. Jordvern er utvilsomt viktig, men det foreligger også nasjonale mål om produksjon av juletrær.

Her er vedtaket

Skien kommune gir tillatelse til midlertidig omdisponering av 13 dekar dyrka jord til produksjon av juletrær. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

  1. Driveplikten på arealet gjelder fram til juletreproduksjonen etableres.
  2. Maksimal tillatt trehøyde er 3 meter.
  3. Vedtak om omdisponering er av midlertidig karakter og gjelder inntil juletreproduksjonen opphører.
  4. Når produksjonen av juletrær opphører skal stubber fjernes og jordbruksarealet gjenopptas til drivepliktig jordbruksproduksjon.