Gå til sidens hovedinnhold

Nå er veien fullfinansiert

SKIEN: Fylkestinget har nå vedtatt fullfinansiering av den nye veien mellom Lunde og Ulefoss.

Fylkeskommunen stiller opp med nye 25 millioner kroner til den planlagte nyveien mellom Ulefoss og Lunde. Dermed er fullfinansiering sikret.

Før nyttår vedtok det gamle Telemark fylkesting å stille garanti for veiprosjektet Kastet – Stoadalen. Men da saken gikk til kvalitetssikring i Statens vegvesen og departementet i år, ble garantibeløpet for utbyggingen for lavt. For man hadde ikke lagt inn høyde for prisendring.

Nå må fylkeskommunen stille opp med en garanti på 336 millioner kroner. Noe et stort flertall i fylkesutvalget onsdag, var enige med om at man måtte stille opp med.

– Det er viktig at vi nå får dette unna, slik at vi kommer videre, var beskjeden fra politikerne.

Til Stortinget

Fra før er det kjent at bompengeprosjektet skal ha sin velsignelse i Stortinget. Det skjer tidligst i høst, planen var før sommeren. Det betyr at anleggsstart på den nye fylkesveien tidligst kan bli høsten 2022.

Samferdselsdepartementet har tidligere denne måneden skrevet et brev til fylkeskommunen. Prosjektet har vært til kvalitetssikring hos Statens vegvesen.

I brevet står det at Vestfold og Telemarks vedtak om maksimal lånegjeld på 167 millioner kroner i 2023 er 25 millioner kroner for lavt. Beløpet er i 2019-kroner, og vil dermed overstige garantibeløpet fylkeskommunen har garantert for ved innkrevingsstart årsskiftet 2023/2024. I tillegg kreves det ytterligere 10 prosent utover det som har fått fylkeskommunal tilslutning.

Dette er nå innfridd med dagens vedtak.