På første dag av rettssaken innrømmet tiltalte i Telemark tingrett at han hadde lurt fire personer til å betale for mobiltelefoner og en kikkert, som han mottok penger for, men ikke sendte. Han sa seg ikke skyldig i alle punktene som handlet om jakt.

Etter en dag ble rettssaken utsatt på grunn av koronasykdom, men den ble gjenopptatt denne uken. På siste dag var det tid for prosedyrer og påstander.

Tiltalte har betalt tilbake flere av jegerne som sendte ham penger. Av de 135 850 kroner han ifølge tiltalen urettmessig ervervet seg, har han betalt tilbake 71 700 kroner. Andre som føler seg lurt krever fremdeles til sammen 64 150 kroner.

Aktor trakk en post på tiltalen

Aktor i saken, politiadvokat Ingrid Wiik, sier til TA at vitnene som ble ført etter første dag, bare styrket saken.

– Vitnene ble bedre og bedre. Dette var vitner som hadde kontaktet tiltaltes far etter at de oppdaget at de ikke satt på rettigheter til jakt. Jeg ville legge ned påstand om 75 dagers fengsel, men Høyesterett har åpnet for at det kan idømmes samfunnsstraff i slike saker, så påstanden ble 75 timer – subsidiært 75 dagers fengsel hvis samfunnsstraffen ikke gjennomføres, sier hun.

TA ble for øvrig kontaktet av tiltalte på fredag som påsto han nærmest var frifunnet og at et et vitne skal ha vitnet falsk. Han skulle også saksøke avisen.

– Da vet jeg ikke hvilken rettssak tiltalte har vært i, det var aldri noe tema i retten. Jeg la frem min prosedyre og mener det er åpenbart at tiltalte skal dømmes. Fra aktoratets side er det ingen tvil om at vedkommende har begått alle bedrageriene – minus en post som ble frafalt, sier Wiik.

Tiltalepunktet om svindel rundt snøskuterdeler ble trukket av aktoratet fordi vitnet hadde eksamen og ønsket å prioritere det. Dessuten var dette vitnet en av dem som hadde fått pengene tilbake.

Tiltalte vil derfor bli frifunnet for dette tiltalepunktet. De 15 andre tiltalepunktene står.

Det eneste Wiik kan erindre av vitner som kan gi støtte til en hypotese om falsk forklaring er forklaringen til tiltaltes egen far.

– Tiltalte og forsvarer hevdet at faren ikke forklarte seg helt sant – noe jeg ikke har noe mer å si om. De tok det opp avslutningsvis og påsto at faren muligens visste om at tiltalte hadde solgte jaktkort på eiendommen hans og forklarte seg som han gjorde for ikke selv å bli innblandet, sier Wiik.