– Jeg er redd for at hele prosjektet kan dette helt ut nå som departementet skal gå inn å vurdere prosjektene, gjøre sin prioritering, sier ordfører Hedda Foss Five i Skien.

Statens vegvesen har i dag levert en liste over veiprosjekter de ønsker å prioritere til samferdselsministeren. En oversikt over 20 store veiprosjekter de ønsker å prioritere. Samtidig er disse 20 prosjektene rangert. For Telemark ligger strekningen Saggrenda – Elgsjø på E134 inne på listen, på en femteplass. Et prosjekt til 2,44 milliarder kroner. På samme vei, men på andre siden av fjellene, er også strekningen Røldal – Seljestad lagt inn, et prosjekt til 3,34 milliarder kroner. Men også et prosjekt som er viktig for at E134 fortsatt skal være stamvei fra øst til vest.

Nest sist på listen, 19 plass, rødmerket, ligger prosjektet Skjelsvik – Skyggestein på riksveg 36. Et prosjekt lagt inn i listen med en kostnadsramme på 5,77 milliarder kroner.

Nå skal han prioritere

Nå kommer imidlertid den vanskeligste jobben for rv36, for nå skal samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) prioritere prosjektene. Samtidig ser det ut som pengesekken hans blir stadig mindre. Statsråden er veldig tydelig på at dette kan bli en vanskelig jobb.

– I dag har jeg fått et viktig faglig innspill som jeg vil ta med meg videre når jeg etter hvert må gjøre vanskelige prioriteringer, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

– Det er vi politikere som gjør de endelige valgene, men denne metoden gjør det lettere for oss å velge å sette i gang de prosjektene som vil gi mest tilbake til samfunnet. Gode faglige råd er alltid viktig, men det er særlig viktig nå som vi ser at vi vil måtte prioritere hardere framover, sier samferdselsministeren.

Forsvinner støtten til riksveg 36 så forsvinner også nesten tre milliarder statlige kroner til prosjektet.

Redd for konsekvensen

– Dette er jo skuffende, at prosjektet ikke er høyere opp, for det er et utrolig viktig veiprosjekt. Mange av de andre prosjektene er mindre og har mindre betydning. Dette er en riksveg som knytter hele fylket sammen, sier ordfører Hedda Foss Five i Skien.

Hun er bekymret for at det som har skjedd den siste tiden i konflikten rundt prosjektet skal gjøre at det forsvinner helt.

– Tror du prosjektet er i faresonen?

– Jeg er redd for at den kan dette helt ut, som en konsekvens av det som vi har sett skje den siste tiden. Jeg tenker at vi kanskje lå litt lenger opp på listen tidligere i uka, før alt som har skjedd, sier Foss Five.

– Tror at frustrasjonen over at vegvesenet ikke kan gjøre jobben sin er stor som følge av vedtaket i Porsgrunn, sier Hedda Foss Five.

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn er også bekymret. Men han legger hele skylden på Statens vegvesen.

– Tror du prosjektet er i faresonen?

– Ja absolutt, vegvesenet lokalt burde holdt seg til det som vegvesenets egen byutredning anbefalte av prosjekter for riksveg 36, sier Robin Kåss til TA.

– De har nå utvidet prosjektet altfor mye slik at det blir for dyrt og vil ha store problemer med framdrift i planprosessen. Planprogrammet bør skaleres kraftig ned og ikke minst fjerne alle ideer om firefelts bomveg over elva. Et nøkternt planprogram basert på enigheten i byutredningen tror jeg kan komme mye høyere opp på lista, sier Kåss.

Er ikke klar

Vegdirektøren signaliserer at de prosjektene som er lagt fram for statsråden er prosjekter som er klare for politisk behandling.

– Dette er prosjekter som er klare til politisk behandling, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Men, og det er den store utfordringen for prosjektet i Grenland, Skjelsvik – Skyggestein er ikke ferdig politisk behandlet. Der er det full stopp etter at Porsgrunn ikke ønsket å utrede hele veistrekningen. Det kan bli en utfordring når samferdselsministeren nå skal prioritere videre.

Dette er prosjektene med kostnadsprognose:

1. E134 Oslofjordforbindelsen. Sted: Frogn og Asker (Viken) 5,83 milliarder kroner

2. E134 Røldal – Seljestad. Sted: Ullensvang (Vestland) 3,34 milliarder kroner

3. E6 Megården – Mørsvikbotn. Sted: Sørfold (Nordland) 10,27 milliarder kroner

4. E16 Hylland – Slæen. Sted: Aurland og Voss (Vestland) 1,64 milliarder kroner

5. E134 Saggrenda – Elgsjø. Sted: Kongsberg (Viken) og Notodden (Vestfold og Telemark) 2,44 milliarder kroner

6. E45 Kløfta. Sted: Alta (Finnmark) 1,23 milliarder kroner

7. E16 Arna – Stanghelle. Sted: Vaksdal og Bergen (Vestland) 14,93 milliarder kroner

8. E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast). Sted: Stord, Tysnes og Bjørnafjorden (Vestland) 41,14 milliarder kroner

9. E18 Retvet – Vinterbro. Sted: Nordre Follo og Ås (Viken) 8,39 milliarder kroner

10. E39 Ålesund – Molde (Møreaksen). Sted: Ålesund, Vestnes og Molde (Møre og Romsdal) 26,54 milliarder kroner

11. E134 Dagslett – kryss E18. Sted: Lier (Viken) 4,16 milliarder kroner

12. E10 Nappstraumen – Å. Sted: Flakstad og Moskenes (Nordland) 1,28 milliarder kroner

13. E39 Volda – Furene. Sted: Volda (Møre og Romsdal) 1,10 milliarder kroner

14. E39 Storhaugen – Førde. Sted: Sunnfjord (Vestland) 3,29 milliarder kroner

15. Rv. 22 Glommakryssing. Sted: Lillestrøm (Viken) 3,22 milliarder kroner

16. Rv. 5 Erdal – Naustdal. Sted: Sunnfjord (Vestland) 2,29 milliarder kroner

17. E39 Ålgård – Hove. Sted: Gjesdal og Sandnes (Rogaland) 4,25 milliarder kroner

18. E8 Flyplasstunnelen Tromsø. Sted: Tromsø (Troms og Finnmark) 1,96 milliarder kroner

19. Rv. 36 Skjelsvik – Skyggestein. Sted: Porsgrunn og Skien (Vestfold og Telemark) 5,77 milliarder kroner

20. Rv. 19 Moss. Sted: Moss (Viken) 5,24 milliarder kroner

Kilde: Statens vegvesen