Den siste drøye måneden har Porsgrunnselva vært stengt for trafikk i perioder, siden Multiconsult har drevet grunnundersøkelser i elva på oppdrag fra Statens vegvesen. Elvebunnen har blitt sjekket mellom Kulltangsundet og Skomværparken, for å se om det er udetonerte bomber fra 2. verdenskrig der. Grunnundersøkelsene har blitt gjort for å vurdere om det kan komme en bru eller tunnel på nye riksvei 36 i området.

– Vi har en del data fra boringene som vi går igjennom nå. Det ble ikke funnet noen eksplosiver under grunnundersøkelsene, som gikk som planlagt, sier geolog Ole Jakob Hegelund hos Multiconsult.

Dermed kunne elva åpnes for normalt trafikk igjen torsdag.

– Vi startet opp 6. februar og avsluttet i går. Det er gjort 41 grunnboringer totalt og har også blitt tatt noen miljøprøver, sier Hegelund.

TA har kontaktet prosjektleder Kari Floten i Statens vegvesen for en kommentar til grunnundersøkelsene, foreløpig uten å lykkes.