Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det klart for å utrede spesialboliger

SKIEN: Hardbrukshus er på vei til Skien. En halv million kroner skal forprosjektet koste. Boligene skal bygges ved Sykehuset Telemark og er beregnet på en spesiell brukergruppe.

Formannskapet vedtok tirsdag å starte et forprosjekt med tanke på å få bygd disse boligene. Men det må blant annet avklares om plassering der man tenker det, ved psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Telemark, er mulig.

Dette prosjektet ble fremmet i helseutvalget denne våren: Et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Telemark (STHF) og kommunen etableres med «inntil 6 småhus på sykehusets tomt og inntil 2 små hus på annen egnet tomt i nærheten av STFH».

Betydelig motstand

Bakgrunnen for prosjektet er at Skien kommune og sykehuset har hatt betydelige problemer med pasienter som har utfordrende atferd. Det har vært på tale med etablering i ordinære bomiljø, men det har medført mye motstand, noe TA har omtalt i en rekke saker. Men nå ser det endelig ut som man skal få til et tilbud til denne brukergruppen.

3000 kvadratmeter

I forprosjektet, som formannskapet nå har vedtatt, utarbeides en kravspesifikasjon for småhusene/hardbrukshusene. Arealbehov og tomteforhold skal det sees på, det samme gjelder for infrastruktur og ulike kostnader. Så langt mener en det er behov for 2000–3000 kvadratmeter med tomt. Det er tatt utgangspunkt i en boligstørrelse på 35–40 kvadratmeter per boenhet.

Husbanken kan ikke gi et ordinært tilskudd, men det skal finnes anledning til å melde prosjektet «inn som et nasjonalt forsøksprosjekt».