Det nye kollektivknutepunktet på Landmannstorget ble offisielt åpnet tirsdag selv om det mangler en del av Skistredet. Veiarbeidet i Skien sentrum fortsetter og onsdag stenges en ny vei i forbindelse med arbeidet.

– Siden Kontorbygg har hatt behov for å bruke gata i sitt arbeid med å rehabilitere Landmannsgården og Citybygget har vi ikke kunnet starte her. Nå har de derimot kommet så langt i sitt arbeid at vi kan starte med å oppgradere Skistredet i tråd med planene for det nye kollektivknutepunktet. Målet er å være ferdig med Skistedet i midten av desember, skriver kommunen i en pressemelding.

Vedtaket gjelder fra 23.09.20 til og med 23.12.20 eller arbeidets slutt.

– Vi må stenge Skistredet for trafikk mens arbeidet pågår. Omkjøring vil bli skiltet. Besøkende til øyelegesenteret i Skistredet kan kjøre inn i Skistredet fra Kongens gate. Hvis det er behov for bistand med å komme seg inn til øyelegesenteret, kan man kontakte en av arbeiderne, melder kommunen.

Stengingen av Skistredet har blitt iverksatt onsdag slik at Kontorbygg skal kunne gjøre ferdig arbeider med kran før man starter med opparbeiding av fortauet 1. oktober.