Det sier mangeårig Ap-veteran Magnus Straume. Sammen med ordførerkandidat Per Esborg gleder han seg over de ferskeste tallene.

Med 18 nye medlemmer, er det over 100 som har betalt medlemskontingenten i lokallaget, Drangedal Ap.

– Det er bra det, det er litt teknisk at det har blitt sånn. Det er noen nye, og så kan det være medlemmer som ikke har betalt innen fristen tidligere, som blir med igjen nå, forklarer de.

Samtidig som de innser at noen også har falt fra ved dødsfall, eller meldt seg ut.

– Det har vi ikke oversikt over nå, sier Straume.

Medlemstallene for 2022 er ikke offentliggjort sentralt.

Mer fornøyde lokalt

Det er mange meningsmålinger som viser svake tall for statsminister Jonas Gahr Støre og Ap. Ikke minst den vg.no presenterte 22. november i fjor. På Vårt Land-målingen fikk Arbeiderpartiet kun 15,4 prosent.

Det ville vært Arbeiderpartiets dårligste valgresultat på 116 år, et halvt prosentpoeng under Aps oppslutning ved valget i 1906. Da var det innført allmenn stemmerett for menn, mens kvinner ennå ikke fikk stemme. Og den var 2,6 prosent poeng lavere enn målingen fra oktober.

VGs novembermåling var den dårligste for Ap siden 2006, da Respons begynte med meningsmålinger: Ap fikk 18,5 prosent av stemmene, mens Høyre fikk til 30 prosent.

Det slår imidlertid ikke ut på medlemsveksten.

– For den fortsetter også nasjonalt for Ap, tallene øker også for Telemark, forteller Straume.

Det mener de er interessant.

– Men de stemmer ikke på oss, er det fordi de sitter på gjerdet? Eller kan det være at de mer fornøyd lokalt enn nasjonalt, spør han. Begge tror på det siste.

Lokalt har det største stridstemaet vært bygging av ny vei over Kyrkjebygdheia. Ap og Sp har ulike syn på hvor mye kommunen skal bidra.

– En setning som Magnus har prentet inn i oss, er at vi ønsker å bygge vei til lavest mulig kommunal kostnad, påpeker Esborg.

– Det er i vårt lodd å forvalte pengene på best mulig måte til fellesskapets beste, sier Straume.

Flere uklarheter

Det kan være flere uklarheter som er ute og går i denne saken, men kort fortalt gir den nye veien en alternativ vei til Nissedal kommune og en kortere vei til hyttefeltene på Kyrkjebygdheia.

Drangedal kommune har sagt ja til å finansiere 19 millioner over to år for å ruste opp veien fra Joker i Tørdal til Nybru. Den kommunale delen av Kleppeveien er på 4,3 kilometer. Fra Nybru og over til de 17 hyttefeltene på dagens Kyrkjebygdheia er det en privat strekning på cirka seks kilometer. Den skal finansieres privat.

Per Esborg mener at 19 millioner kroner er i det meste laget. Han er også tydelig på at den kampen heller ikke er avgjort.

– Hvis jeg blir ordfører etter høstens kommunevalg vil jeg gjøre mitt for å reversere vedtaket i kommunestyret om Kyrkjebygdheiveien. Et vedtak gjelder kun til et nytt er fattet, sier han.

Det var Drangedalsposten som først fortalte det.

Moro på medlemsmøtene

Medlemsveksten har vært styrkende.

– Vi er godt fornøyde, og det er veldig moro.

Men det handler også om trivsel, mener ordførerkandidaten.

– Det er moro å være på medlemsmøtene. Vi har skikkelige meningsbrytninger, det er konstruktivt og bra. Det er ikke ufinheter. Her får en brynt seg skikkelig.

Han setter også pris på rutinen som Magnus Straume utgjør. Veteranen har vært i partiet siden 1975.

– Det er samarbeid som jeg setter veldig pris. Vi er kanskje over gjennomsnittet direkte, men det fungerer veldig bra.

Det som er viktigst er at det ikke er indre motsetninger. Det har det også vært i Drangedal, men det er lenge siden.

– Den gangen jeg var nestleder i Telemark Ap, var det min rolle å ordne opp i slike konflikter. Da fikk jeg det i ansiktet sjøl, det var veldig rart å oppleve. Indre motsetninger bryter ned, forteller han.

Nå skal det være helt annerledes.

– Nå er det harmoni og en god gjeng. Vi har også plass til flere.