Toget dundret inn i en lastebil med en båt på hengeren på planovergangen i Borgestadbakken i Skien den 29. april i fjor.

Bane NOR har reparert skadene på overgangen, et arbeid som sto klart i fjor sommer, men den farlige forhøyningen som medvirket til ulykken, er der fortsatt. Der satte den lave båthengeren seg fast, og sjåføren rakk ikke å få den løs før toget kom.

I etterkant er det usikkerhet om hvem som skal utbedre planovergangen.

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for blant annet veier og jernbanen og nå tar samferdselsministeren grep.

– Slik situasjonen ser ut til å ha utviklet seg etter ulykken i Borgestadbakken, vil jeg ta en ekstra runde med de involverte aktørene for å forsikre meg om at alle er bevisste på sin del av ansvaret. Vi kan ikke ha en situasjon der ulike instanser peker på hverandre, skriver Hareide i en e-post til TA.

LES OGSÅ: Fortsatt ingen kontakt om farlig planovergang: – Ikke overraskende


Usikkerhet

Skien kommune har satt opp et fareskilt på stedet, men utover dette er risikoen for nye lignende ulykker akkurat den samme på planovergangen. Bane NOR peker på Skien kommune, mens Skien kommune ikke har fått noen henvendelser om å utbedre og viser til at det ikke eksisterer noen «fasit» på hvordan slike planoverganger skal være.

De sier at «alle peker på alle».

Kommunen stusser på at Bane NOR ikke har utbedret med å sette opp helbommer på stedet. Det vil varsle togfører om at noe står på skinnegangen. Det gjør ikke halvbommene som nå er satt opp igjen etter den alvorlige ulykken i fjor.

Bane NOR har på sin side opplyst at slike bommer ikke vil komme opp før i 2028, og at det ville tatt for lang tid å gjøre det i fjor da de utbedret etter togulykken.

Peker på eier av veien

I rapporten til havarikommisjonen etter ulykken står det blant annet at togulykken er et av de verste scenarioene i transportsektoren, og viser til at toget kunne hatt hundrevis av passasjerer da det sporet av.

Det kunne vært fatalt.

Hareide peker på at det er veieier, altså kommunen i dette tilfelle siden Borgestadbakken er en kommunal vei, som har det overordnede ansvaret for sikkerheten på veien.

– Som ansvarlig statsråd for all samferdsel er jeg opptatt av at alle tar sin del av ansvaret for sikkerheten. Departementet har allerede bedt henholdsvis Statens jernbanetilsyn og Statens vegvesen følge opp sikkerhetstilrådingene i rapporten fra Statens havarikommisjon. Det er også en tilrådning der departementet selv blir tilrådd å gjøre veieiere oppmerksomme på at det overordnede ansvaret for trafikksikkerhet og framkommelighet på deres veier inkluderer kryssing av planoverganger, opplyser Hareide.