Det går fram av «Brannordning Skien kommune 2021» som behandles denne uka i utvalg for klima, miljø og byutvikling.

Hensikten med ordningen er å dokumentere at kommunen følger kravene etter brann- og eksplosjonsvernloven. Brannforebygging er dessuten vesentlig.

Mener det er virkelighetsnært

– Slik jeg ser det fanger denne siste og reviderte ordningen opp utfordringene vi har på dette feltet, uttaler Knut Einar Aas (Arbeiderpartiet). Han er ledet av det nevnte utvalget.

– Dokumentet framstår virkelighetsnært og belyser blant annet dette med klimaendringer og mer komplekse bygg.

731 brannobjekter

Det er mye informasjon i de framlagte saksdokumentene, eksempelvis er det 731 «særskilte brannobjekter» i Skien og Siljan – tallet for sistnevnte er 22.

I Skien nevnes disse under «Objekt for spesiell risiko»: Bygarasjen, Herkules, høyblokker over 10 meter, Menstad industripark, LPG Grenland (fyllestasjon propan) og Eventyrfabrikken.

Boliger er registrert, i Skien 19 148, antall skorsteiner – 18 009, antall ildsteder – 30 197. I Siljan er det registrert 967 boliger.

Et særtrekk ved Skien er den tette trehusbebyggelsen på Snipetorp – men også på Bakken og Gimsøy.

Én storulykkevirksomhet er registret i Skien.

Det heter at Skien brannvesen er kostnadseffektiv. Brann- og feievesenet har i alt 52,8 årsverk.

Innstillingen i saken er at brannordningen vedtas