Gå til sidens hovedinnhold

– Én dør annethvert år i brann

SKIEN: Én person dør annethvert år i brann i Skien og Siljan, forteller statistikken. Lite tyder på at det skal forandre seg, men oftere flom pluss eldre hjemmeboende, ruspåvirkede og psykiatriske pasienter, vil gi utfordringer.

Det går fram av «Brannordning Skien kommune 2021» som behandles denne uka i utvalg for klima, miljø og byutvikling.

Hensikten med ordningen er å dokumentere at kommunen følger kravene etter brann- og eksplosjonsvernloven. Brannforebygging er dessuten vesentlig.

Mener det er virkelighetsnært

– Slik jeg ser det fanger denne siste og reviderte ordningen opp utfordringene vi har på dette feltet, uttaler Knut Einar Aas (Arbeiderpartiet). Han er ledet av det nevnte utvalget.

– Dokumentet framstår virkelighetsnært og belyser blant annet dette med klimaendringer og mer komplekse bygg.

731 brannobjekter

Det er mye informasjon i de framlagte saksdokumentene, eksempelvis er det 731 «særskilte brannobjekter» i Skien og Siljan – tallet for sistnevnte er 22.

I Skien nevnes disse under «Objekt for spesiell risiko»: Bygarasjen, Herkules, høyblokker over 10 meter, Menstad industripark, LPG Grenland (fyllestasjon propan) og Eventyrfabrikken.

Boliger er registrert, i Skien 19 148, antall skorsteiner – 18 009, antall ildsteder – 30 197. I Siljan er det registrert 967 boliger.

Et særtrekk ved Skien er den tette trehusbebyggelsen på Snipetorp – men også på Bakken og Gimsøy.

Én storulykkevirksomhet er registret i Skien.

Det heter at Skien brannvesen er kostnadseffektiv. Brann- og feievesenet har i alt 52,8 årsverk.

Innstillingen i saken er at brannordningen vedtas