Det er Kjell Sølverød (Senterpartiet).

Han og kollegene må ta snart ta stilling til "Tertialrapport 2. tertial 2022".

Flere budskjettendringer gjøres - men ingen som truer med å velte økonomien.

Vanskelig å rekruttere

- Vi har en del sykemeldinger og har mistet flere sykepleiere, men stillingene er lyst ut, og vi er fornøyde med søkningen, opplyser Sølverød.

Han får med seg meldingen fra administrasjonen om at mange enheter klarer å håndtere utfordringen innenfor de interne budsjettene.

På samme tid er kommunedirektøren og hans team tydelige: "Situasjonen er alvorlig og det er, som i landet for øvrig, vanskelig å rekruttere og beholde sykepleiere."

Mer i skatteinntekter

Når det gjelder skatteinntektene er det 6,3 prosent høyere enn på samme tid i 2021. Og det gleder en ordførers hjerte.

Lånegjelden er på 151 millioner kroner. - Det ødelegger ikke nattesøvnen min, forsikrer Sølverød, - vi har ikke spesielt mye i gjeld, snarere tvert imot.

Bekymringsmeldinger

15 flyktninger er bosatt i kommunen, statstilskuddet knyttet til dette er på 2,9 millioner kroner, 877 000 kroner skal dekke utgifter.

Barnevernet informerer om få bekymringsmeldinger, "dette kan forklares i godt forebyggende arbeid og samhandling mellom tjenestene. Samtidig er det fortsatt svært få meldinger fra barnehagene. Dette er bekymringsfullt".

Et midlertidig samarbeid med Skien er planlagt inngått på dette feltet, forslag: Siljan "inngår samarbeidsavtale om å overføre myndigheten for barnevernet til Skien kommune".

Høye barnetall og usikkerhet om strøm

For en ordfører som stadig vil ha flere til å bosette seg i kommunen, er dette positivt om barnehagedriften: "Loppedåpan har måttet gjenåpne en avdeling på grunn av høye barnetall."

Den nye kommunalsjefen for helse starter opp 1. september. Kommuneoverlege begynner i oktober - 50 prosent som fastlege og 50 prosent som kommuneoverlege.

En ytterligere økning i strømpris gir usikkerhet, behov for å øke strømbudsjettet er til stede, cirka én million kroner.

- Jeg er ikke så bekymret. Andre tilleggsinntekter skal vi finne. Siljanfolk er glade i kommunen sin, oppvekst og eldreomsorg er vi gode på, avrunder ordføreren.