Det var budskapet fra Sparebanken Telemark og Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland og deres representanter som fredag stilte i de nye lokalene i Brekkeparken i Skien som skal stå klare i mars-april neste år.

Styreleder i Sparebankstiftelsen, Morten N. Wexels, var på plass under pressebrifingen, det var også administrerende banksjef fra Sparebank 1, Per Halvorsen, og flere fra ledelsen i Telemark museum.

Hele befolkningen

- Dette nybygget i Brekkeparken vil nå fram til hele befolkningen og være et samlingssted, var budskapet til styreleder Wexels. - Vi snakker selvsagt om kultur og historie, men også om by- og stedsutvikling og et kompetanseløft. Det er veldig hyggelig å bidra med en slik gave.

Per Halvorsen pekte på at pengegaven passer helt inn i de gaveformålene som stiftelsen og banken prioriterer.

Han og de andre fikk omvisning og opplevde en storslagen terrasse og en kjelleretasje med betydelig areal der kjernevirksomheten vil foregå.

Administrasjonen vil være å finne i 2. etasje, og en regner med cirka 25 fast ansatte.

Nye utstillinger hvert år

Direktør for Telemark museum, Jorunn Sem Fure, var klar på at det er nødvendig med betydelige bidrag fra private for å få virkeliggjort et museumsbygg på to og en halv tusen kvadratmeter.

Kulturdepartementet har eksempelvis signalisert at det må være et skikkelig samarbeid mellom det offentlige og de private.

- Når det nye museumsbygget står ferdig, vil vi kunne formidle hele året, og vi vil ha skiftende utstillinger og nye ting hvert eneste år, påpekte Sem Fure.

I tillegg er det lagt vekt på tilgjengeligheten, der kafeen blant annet kommer inn i bildet.

En i følget mente det nye bygget må være byens største i kultursjangeren siden Ibsenhuset ble en realitet på 1970-tallet.

Nærmest smertefritt

Slik det ser ut nå vil regningen enda på 109 millioner kroner (budsjettet er på 114 millioner kroner). Staten finansier 45 millioner, Skien kommune og fylkeskommunen 25 millioner hver seg, byggefond (egne midler) på fem millioner, pluss den nevnte gaven - og gaveforsterkning på 2,75 millioner.

Byggearbeidet startet i desember i 2019. Noen praktiske graveutfordringer har det vært, men byggeprosessen så langt skal ha gått nærmest smertefritt uten uhell.