Gå til sidens hovedinnhold

Møtt av politisk velvilje – men må fortsatt vente

LUNDE: Politikerne i Nome formannskap sendte et tydelig signal om at de ønsker å minimere den økonomiske risikoen for daglig leder Peter van Heerebeek på Lunde vandrerhjem. Men det er ikke nok til at han kan gå i gang med innkjøp.

Det handler om bygging av fem hytter for å utvide kapasiteten på vandrerhjemmet.

Etter en lang diskusjon ble det lagt inn et tillegg i punkt to: Formannskapet ber kommunedirektøren inngå avtale med leietaker om eventuelt avhending av hyttene, dersom ikke leieavtalen blir forlenget fra 2026.

En forlengelse av leieavtalen er viktig for Heerebeek, for å få en økonomisk forutsigbarhet. Men det tør ikke politikerne å gjøre på dette tidspunktet. Det henger sammen med at Nome kommune ikke har tatt en avgjørelse om utvidelse av Nome sjukeheim. Det skal opp til politisk behandling senere, og det er ikke utelukket at utbyggingen kan skje på Bjervatun.

Spretter ikke champagnen

Vedtaket får ikke Heerebeek til å sprette champagnen.

– Det betyr at jeg ikke kan sette i gang innkjøp av hyttene og tjenester ennå, melder han til TA.

Den privatrettslige avtalen må plass og behandles politisk før han får gjort noe, dermed sprekker tidsskjemaet. Heerebeek håpet på en åpning i starten av juni.

– Det ser ut til at jeg får lov, men fortsatt er det ikke sikkert når.

Nå vil han ta kontakt med Midt-Telemark næringsutvikling for å få hjelp til den privatrettslige avtalen.

– Mikroskopisk utgift

I formannskapet ble det også lagt fram et forslag om å kjøpe hyttene, dersom leieavtalen ikke blir forlenget, men det ønsket ikke flertallet av politikerne å binde seg til.

– Jeg er sikker på at det blir en mikroskopisk utgift i forhold til det å bygge ut Nome sjukeheim, mente Gry-Anette Rekanes Amundsen.

Dermed ble stort sett innstillingen fra kommunedirektør Rune Engehult vedtatt:

1) Formannskapet gir tillatelse til å sette opp inntil fem grillhytter på kommunal grunn (gnr101/bnr. 513-514). Tiltaket må byggesaksbehandlers på ordinær måte.

2) Det skal utarbeides en privatrettslig avtale med utbygger. Denne skal blant annet klarlegge bruk, leie og drift av arealer, vedlikehold og ansvarsforhold rundt eventuelt avslutning av leieforholdet. Avtalen skal legges fram for politisk behandling når den er ferdigstilt. Med tilleggspunkt som nevnt ovenfor.

3) Kommunen, ved eiendomsavdelingen, forskutterer VA/strømledning som omsøkt, fra kommunalt tilkoplingspunkt og fram til hyttefeltet under forutsetning at dette blir innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2022. Kostnad tilbakebetales av utbygger gjennom økt husleie i 10 år. Tiltaket spesifiseres i den privatrettslige avtalen.

4) Kommunen ønsker ikke å forlenge leieavtale med Lunde vandrerhjem utover dagens avtale før saken om utvidelse av Nome sjukeheim har vært til politisk behandling i kommunestyret. Forespørsel om utvidet leieavtale kan tas opp på nytt når arealdisponering knyttet til sjukeheimssaken er avklart.

Alle vedtak var enstemmige unntatt punkt fire, som ble vedtatt mot stemmene fra Gry-Anette Rekanes Amundsen og Egil Stokken (Høyre). De ønsket å fjerne dette punktet.

Ville ha dato

Førstnevnte ønsket å få vite når utvidelse av Nome sjukeheim skulle vedtas. Men det var vanskelig for å kommunedirektøren å være helt konkret på, ettersom både assisterende kommunedirektør Eva Rismo og helse- og omsorgssjef Ellen Moen snart slutter i sine stillinger. Det er to sentrale personer i denne prosessen.

Knut Hellkås Dahl signaliserte at han var enig i vedtaksforslaget slik det var formulert.

– Det er viktig for kommunen å ha et handlingsrom i forbindelse med utvidelsen av sjukeheimen, men jeg skjønner behovet til Lunde vandrerhjem. Vi kan likevel ikke låse den handlingsfriheten, mente han.

Lanserte forslag

Egil Stokken mente at det ville være trist om politikerne spolerte en mulighet til utvikling. Derfor lanserte han i stedet for punkt fire et forslag om at kommunen må betale restverdien dersom hyttene må rives.

Det fikk han støtte for fra flere hold, og etter en lengre diskusjon endte det med at punkt to ble revidert, for å minimere risikoen for Peter van Heerebeek på Lunde vandrerhjem. Det var en betydelig politisk velvilje for å få dette til.

Fjoråret var tidenes beste sesong i van Heerebeeks tid på Lunde vandrerhjem, og da ble det åpenbart at han trenger mer kapasitet. I juni, juli og august var det et belegg på over 80 prosent. I den beste måneden, juli, var det et belegg på 94–95 prosent.

Men med begrenset kapasitet måtte han også med tungt hjerte si nei til flere som ønsket å komme. Nå er en utvidelse satt på foreløpig vent.