Gå til sidens hovedinnhold

Motorsport i vinden

SILJAN: Crosskart-kjøring på Øverbøtjønna er greit. Det er innstillingen til administrasjonssjefen.

Saken kommer denne uka opp i utvalg for samfunn.

Testkjøring

Kommunedirektøren/rådmannen mener det er riktig å gi tillatelsen til crosskart på Øverbøtjønna under "forutsetning at kommunen får en skriftlig søknad med eksakt dato arrangementet holdes, senest en uke før".

Han legger til at kommunen har en forventning om å bli informert når testkjøringen skal foregå.

Må skje hensynsfullt

En tillatelse skal være i henhold til forskriften som går på "motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag".

I vilkårene heter det blant annet skal foregå hensynsfullt og aktsomt og at kjøringen skjer i forståelse med grunneierne.

Ungdom

Det er organisasjonen Mekkis som er i bildet og som ønsker seg to aktivitetsdager på vannet denne vinteren. Foruten crosskartkjøring skal det gås på skøyter og drives med isfisking, det er kjøringen som krever kommunens tillatelse.

På grunn av sikkerheten må kjøretøy og banen testes ut 10 ettermiddager/kvelder før aktivitetsdagene.

I sin vurdering trekker kommunedirektøren/rådmannen fram at det legges "til rette for fysisk aktivitet, spesielt ungdom".