I oppslagsverk er «mobbing» definert slik:

«Mobbing er fysisk eller psykisk mishandling, vanligvis av et menneske, særlig gjentatt, aggressiv atferd fra en sterkere part i et ujevnt styrkeforhold. Den som mobber kan være en enkeltperson, men det kan også være gruppevold fra flere. Mobbing skjer innenfor de fleste aldersgrupper. Sosialt nederlag oppleves ved mobbing».

De siste månedene har vi blitt kjent med at mange i Drangedal har opplevd dette. Jeg har vært flere turer til den fine skogsbygda og snakket med folk, inkludert ordfører Tor Peder Lohne, og det har vært tidvis ganske røffe forhold der. Selv ordføreren ble utsatt for det, fortalte ham meg i et intervju. Uten at han dermed ville kalle seg selv et offer.

Men er det nå så sikkert at det har vært verre i Drangedal enn andre steder?

I den sammenhengen finnes det mange grunnleggende spørsmål. Spørsmål som vi alle bør stille oss selv og våre omgivelser.

Ble du mobbet på skolen?

Mobbet du noen på skolen?

Var det mobbing på skolen du gikk?

Poenget er at disse spørsmålene er ikke nødvendigvis så lette å svare på.  Og temaet er uhyre vanskelig å skrive om. Fordi det er den subjektive, ikke objektive, opplevelsen som må legges til grunn. Føler man seg mobbet så er man kanskje mobbet. Men det betyr ikke automatisk at dem som påfører en den følelsen har til hensikt å mobbe.  Vi må ikke gå i den fellen at vi blander sammen «…fysisk eller psykisk mishandling, vanligvis av et menneske, særlig gjentatt, aggressiv atferd fra en sterkere part i et ujevnt styrkeforhold» med vanlig ubehag som alle tidvis opplever.

Vi må ikke gå i den fellen at vi bagatelliserer virkelig fysisk eller psykisk mishandling over tid, ved å hevde at ganske normale opp- og nedturer i et ungt menneskes liv er det samme som mobbing, nærmest uansett.  Men vi må heller ikke havne i motsatt grøft, der jeg som far er redd for å ha vært litt for ofte, at uansett hva som kommer opp så er det «...ikke noe å bry seg om».

Og da begynner det å bli vanskelig. Det er naturligvis ikke meg som skal avgjøre om det som rammet deg var normal erting eller systematisk trakassering, mobbing. Men vi må likevel ikke komme i den situasjonen at alt som kan være knyttet til motsetninger mellom barn er mobbing. Det er det ikke.

Det finnes mange spørsmål i et liv som det ikke er klare svar på. Og jeg er slett ikke stolt av alt jeg gjorde på skolen. Det var heller ikke alltid slik at jeg gikk hjem hver dag uten en eneste følelse av ubehag, av ubehagelig erting, av å stå utenfor. Men jeg vil anta jeg hadde en noenlunde gjennomsnittlig skolegang i 1970-tallets Norge. Det var erting og det var røft noen ganger. Noen ganger var jeg i den ene enden av ertingen og noen ganger i andre enden. Men systematisk, ondsinnet trakassering tror jeg ikke skjedde. Og noe vil jeg altså påstå også er nødvendig herding i et liv.  Selv om jeg sikkert får «juling» for det.

Hva er det som skiller Drangedal fra andre bygder i Telemark, enn si Norge da?

Antakelig ikke så mye. Vi i TA har fått henvendelser både fra Vinje, Nome og noen steder til, etter at saken i Drangedal begynte å bli rullet opp. Og jeg har vært i kontakt med mange drangedøler. Jeg er ikke sikker på at Drangedal er mye verre enn andre steder. Eller mye bedre.

Og la det være sagt med en gang: Jeg bagatelliserer på ingen måte det som har kommet fram. Jeg bagatelliserer på ingen måte historiene om folk som har fått varige skader på grunn av mobbing. Som har blitt uføre på grunn av mobbing. Som har fått en ødelagt barndom på grunn av mobbing.  Ikke bagatelliserer jeg det. Og jeg tror på historien som blir fortalt. Men jeg er ikke enig i at det er sannsynliggjort at Drangedal er helt annerledes enn andre bygder i Norge.

Her i  avisen får vi ganske ofte henvendelser om saker som er knyttet til mobbing på skolen. TA har hatt flere omfattende reportasjer og reportasjeserier om dette. Det er flere ting som slår meg. Det ene er hvor stor forskjell det er i alvorsgraden. Jeg har grått etter å ha vært i møte med foreldre som forteller om mobbing. Jeg har ligget våken om natten og tenkt på unge, sårbare mennesker, som blir utsatt for utfrysing og stygg trakassering.  Men jeg har også hørt om tilfeller som, i beste fall, ikke er mer enn man må kunne takle i et liv. Selv om både skoleledelse, advokater og presse er blitt kontaktet.

At to, som blir uvenner, kan komme til å si ufine ting, rope stygge ting, til hverandre, er ikke gøy. Men det trenger heller ikke være det som heter mobbing. Verken i menneskelig eller juridisk forstand.

Drangedal er  en fin bygd. En bygd med mange bra folk. Jeg kjenner ganske mange der som er både rause, vennlige, humoristiske og robuste.  Og kanskje litt av problemet ligger der. En kan være så robust at ingenting «biter på ham». En annen kan være langt skjørere og få ødelagt en sårbar ungdomstid, uten at det nødvendigvis blir oppfattet av andre. Men det som har kommet fram i Drangedal er at skolen neppe har vært på høyden, neppe har jobbet godt og systematisk nok mot mobbing. Akkurat det tror jeg gjelder svært mange kommuner i Norge.

Det gode med saken i Drangedal er at man kan få til en oppreisning for folk som virkelig ble utsatt for mobbing. Og en bevisstgjøring av oss andre. Som kan ha vært på både den ene og andre siden av mobbebegrepet. For det skader neppe at vi blir litt snillere med hverandre i dette landet. Det skader neppe at vi viser litt mer omtanke for folk som ikke er fullt så tøffe, som noen av oss innbiller oss at vi er.