Telemark tingrett utsatte saken tidligere denne måneden med følgende begrunnelsen:

«Saken ble konkludert med at den ikke ferdig nok forberedt, så de valgte utsette for så og gjennomføre når alt var klart.»

Krevde erstatning

Det som på et tidspunkt var 80 mulige erstatningskrav etter mobbing, hadde kokt ned til en. Cecilie Haugen er alene om å gå til sak mot Drangedal kommune. Hun vil kreve erstatning for at hun under skolegangen på Bostrak barneskole og Drangedal ungdomsskole ble utsatt for systematisk mobbing både på skolen og skoleveien.

– De ansatte var kjent med mobbingen uten å gjøre noe for å forhindre mobbingen og sørge for at hennes rett til trygt skolemiljø var oppfylt. Cecilie Haugen vil anføre at den langvarige mobbingen har ført til varige skader, lød det i sluttinnlegget fra prosessfullmektig Gitta Barth.

Punktvis var det et krav om at Drangedal kommune ble dømt til å betale erstatning etter rettens skjønn og Drangedal kommune dømmes til å erstatte sakens omkostninger.

Ble avvist

Dette ble avvist av Drangedal kommune:

– Det er ikke sannsynlig at Cecilie Haugen var utsatt for systematisk mobbing på barneskolen eller ungdomsskolen. De enkeltepisodene som var, ble håndtert av skolen med forsvarlige og adekvate tiltak, skrev kommunens prosessfullmektig Terje Marthinsen i sitt sluttinnlegg.

Nå har Telemark kommet med en ny dato og rettssaken har blitt berammet til 17. januar 2022.