Blå Kors Borgestadklinikken i Skien har egen lab som analyserer urinprøver fra sine egne pasienter som er under rusbehandling, men de betjener også en rekke andre aktører som barnevernstjenester, legesentre og kommunale rustjenester.

Nå er det slutt.

Fra 1. juli vil ikke lenger laben i Skien ta imot prøver fra eksterne som har behov for å få analysert rusprøver.

– Dette er et stort inntektstap for oss, sier kommunikasjonsansvarlig ved Borgestadklinikken, Hilde Evensen Holm.

Varselet fra Helfo kom for én uke siden.

Milliontap

Årsaken er at Helfo har varslet at Borgestadklinikken ikke lenger vil få refusjon for de eksterne prøvene. Dette utgjør rundt én million kroner årlig for laben.

– Det er basert på at de mener vi ikke har en egen avtale med Helse Sør-Øst om dette, opplyser kommunikasjonsansvarlig ved Borgestadklinikken, Hilde Evensen Holm.

Borgestadklinikken er finansiert av driftsavtalen de har med Helse Sør-Øst. Det innebærer at pasienter ikke betaler for behandlingen de får, som blir dekket av det offentlige.

– All drift er basert på at Helse Sør-Øst kjøper tjenester. Vi er en del av den offentlige helsetjenesten, forklarer Evensen Holm.

LES OGSÅ: Hun fikk direktørjobben

Rusavhengighet

Borgestadklinikken tilbyr behandling og hjelp til rusavhengige, spilleavhengige og til pårørende.

I Skien har de to avdelinger med til sammen 64 døgnplasser.

Nå mener Helfo at laben, og tjenestene den tilbyr med å analysere prøver knyttet til rus, ikke er kvalifisert for refusjon grunnet at de ikke har en spesifikk avtale om dette. Dermed er det nå stopp i refusjonsordningen.

Borgestadklinikken på sin side mener dette er en del av helheten de tilbyr.

– Det vi har ment et at laben og labens tjenester er en del av den helsetjenesten vi har, sier hun.

LES OGSÅ: Nå blir narkohunden «arbeidsløs» – har ikke lov til å sniffe uten god nok grunn

Tar ikke imot

Borgestadklinikken har nå gitt beskjed om at de ikke lenger kan betjene legesentrene og de kommunale enhetene som bruker dem til å analysere urinprøver knyttet til rus.

Grenlandskommunene er blant dem som i størst grad bruker labens tjenester, men også andre nærliggende kommuner i andre områder står på kundelista. Det gjør også ytterligere kommuner i Telemark.

– Vi har sagt fra til de eksterne at de ikke lenger kan sende prøver til oss, sier hun.

Laben har tre ansatte.

– Det er klart at vi veldig gjerne vil tilby en slik tjeneste. Det betyr noe å ha det lokalt. De er raske og tilgjengelige. Vi beklager veldig sterkt til dem som mister tjenesten på kort varsel, sier Evensen Holm.

Må vurdere

Borgestadklinikken har seks ukers klagefrist på vedtaket. Det er så langt ikke avklart om de vil klage.

– Det er en prosess nå, opplyser Evensen Holm, som sier Borgestadklinikken så langt ikke har tatt stilling til hva de skal gjøre med sine egne prøver som de har behov for å få analysert.

– Det er uavklart. Vi må bruke tid på å vurdere, sier hun.

Enn så lenge opprettholdes driften av laboratoriet.

– Driften av laben fortsetter til vi får undersøkt mer, sier hun.

Nye avtaler

Flere fastleger og kommunale enheter må nå skaffe seg et alternativ raskt. Hvilke konsekvenser den hurtige stengningen får, er så langt ikke klart.

– Barnevernstjenesten har ikke rukket å sette seg inn i konsekvensene dette har for barnevernstjenesten, men har tatt kontakt med andre for å få klarhet i dette og hva som er alternativene. Det er derfor vanskelig per nå å si konkret noe om konsekvensene, uttaler leder av barnevernstjenesten i Skien kommune, Kari Honerød.

Rustjenesten i Porsgrunn kommune og Helsestasjon for ungdom i Porsgrunn benytter seg ikke direkte av tjenestene til laben, og blir ikke berørt.

Avdelingen for forebyggende helse, som blant annet jobber med ungdom og rus i Skien kommune, har allerede skaffet en erstatning for laben til Borgestadklinikken.

– Vi har laget en avtale med et annet laboratorium. Det er ordnet, opplyser leder for forebyggende helse i Skien kommune, Hild Mæsel.