– Vi har gjort alvorlige feil og jeg forstår dette er alvorlig, sier administrerende direktør Jean Pierre Kelders til TA.

Dette er historien om den innvandrede belgieren Jean Pierre Kelders, tømrer Terje Strømodden og hans sønn og PR ansvarlige Andre Strømodden og den tidligere straffedømte finanssjongløren Gunnar Knudsen Borgestad og et team av aggressive selgere som skulle hente inn kapital fra formuende privatpersoner med formål å rehabilitere eiendommer i Telemark. Lokkemiddelet var ti prosent årlig garantert avkastning. I dag, snaue ett år etter oppstarten er pengene fra alle de formuende pensjonistene brukt opp og ikke en eneste eiendom er kjøpt slik det skulle vært gjort i henhold til låneavtalen.

– Jeg ønsker å legge alle kortene på bordet. Dette er en alvorlig og forferdelig vond sak. VI har brukt pengene vi fikk inn til helt andre ting enn hva vi skulle. Jeg forstår dette kan medføre straffansvar og at jeg kan ende i fengsel, sier Jean Pierre Kelders til TA. Gråtkvalt forteller han at Finanstilsynet nå blir orientert. Han vet ikke om långiverne får pengene sine tilbake. De 11 som ga lån vil bli innkalt neste uke for å bli orientert. Også andre kreditorer skal da få sannheten på bordet.

– Det blir forferdelig vondt. Vi er ingen kjeltringer. Jeg jobber dag og natt for å redde selskapet, forteller Kelders. Han var daglig leder og styreleder i H18 Gruppen.

Terje Strømoden og sønnen var styremedlemmer.

– Vi har gjort alvorlige feil og jeg forstår dette er alvorlig.

Administrerende direktør Jean Pierre Kelders

Fantastisk avkastning

Jean Pierre Kelders er ærlig på at H18 Gruppen har misbrukt tilliten de fikk av långiverne. Advarslene var mange. TA har tidligere skrevet kritisk om H18 Gruppen som lokket med tilbud om risikofri avkastning.

H18 Gruppen tegnet avtale med långivere som ble lovet ti prosent årlig avkastning med kvartalsvis utbetaling med forfall etter tre år fra dato for innbetaling av lånet til H18 Gruppen. Lånet skulle løpe avdragsfritt. Långiver fikk pant i aksjene i prosjektselskapet.

Konfrontert med TAs undersøkelser så innrømmer Kelders at den innlånte kapitalen på 8,5 millioner kroner slett ikke ble brukt til kjøp eller rehabilitering av eiendommer men simpelthen til drift av selskapet.

Det var i strid med låneavtalen som partene hadde inngått. Det skjedde fordi selskapet ikke hadde arbeidskapital.

Misbruk av pengene

Framfor å plassere pengene fra långiverne i konkrete prosjekter så flommet millionene til skyhøye lønninger, kostnad for bruk av telefonselskapet Meira som skulle finne långivere til H18 Gruppen, oppkjøp av et vindusselskap og kjøp av verktøy fra et styremedlem og andre ting. Jean Pierre Kelders legger seg langflat: Vi hadde ikke lov å bruke långivernes penger til dette.

Men hvordan kunne dette skje Kelders?

– Vi trodde prosjektene våre var gode og ville gi en så solid bunnlinje at selv om vi brukte lånene på ting vi ikke hadde anledning til så ville vi gjenvinne dette på gevinsten i prosjektene. Da skulle vi betale tilbake til långiverne.

– Vi trodde prosjektene våre var gode og ville gi en så solid bunnlinje at selv om vi brukte lånene på ting vi ikke hadde anledning til så ville vi gjenvinne dette på gevinsten i prosjektene. Da skulle vi betale tilbake til långiverne.

Administrerende direktør Jean Pierre Kelders

Med långivernes penger

Det var lønnsfest fra første dag og fram til sommeren i H18 Gruppen. Den tidligere straffedømte finansmannen Gunnar Borgestad dro det hele i gang senhøstes 2018 med en årslønn på 700 000 kroner og så kom de andre inn på rekke og rad.

- Jeg syntes det var drøyt å starte en virksomhet med 700 000 kroner i lønn og advarte mot dette, sier Borgestad. Han innrømmer selv å ha mottatt den samme avlønningen det drøye halve året han jobbet i H18 Gruppen.

- Jeg syntes det var drøyt å starte en virksomhet med 700 000 kroner i lønn og advarte mot dette.

Gunnar Borgestad

Jean Pierre Kelders, Terje Strømodden og sønnen fikk samme lønn fra januar 2019 og de voksne damene som skulle selge inn prosjektet fikk også sine 700 000 kroner i året. Lønna til Kelders stoppet på vårparten men Strømodden mottar fremdeles en avlønning på 700 000 kroner årlig, ifølge Kelders. Strømodden bekrefter beløpet. Med långivernes penger.

- Jeg har aldri ført noen bak lyset men innrømmer jeg ikke kan noe om regnskap og innhenting av kapital. Vi forsøker nå å rydde opp, sier han.

- Jeg har aldri ført noen bak lyset men innrømmer jeg ikke kan noe om regnskap og innhenting av kapital. Vi forsøker nå å rydde opp.

Terje Strømodden

Gunnar Knudsen Borgestad ble sparket i sommer. Alle de øvrige ansatte er sagt opp. Kontorene i Oslo og Vestfold er lagt ned.

Det stoppet ikke der.

H 18 Gruppen trengte et selskap med kompetanse på vinduer. Derfor kjøpte de aksjene i selskapet Vindu AS for 400 000 kroner. Det var bare en hake. De kjøpte det uten å sjekke godt nok og straks dukket det opp hauger av regninger som skulle betales. Totalregninga kom på en million kroner. Med långivernes penger. Bak selskapet sto en lite stueren finansmann som har operert i Grenland. Han har nå flyttet til New Zealand.

Inkasso

Telefonselskapet Meira i Skien hadde til oppgave å knytte kontakt mellom H18 Gruppen og potensielle långivere. Gunnar Knudsen Borgestad sto ansvarlig for opplæringen av de ansatte og hva som skulle sies på telefon ved booking av møter.

– Dette fungerte svært dårlig, sier Kelders. Fram til dags dato har Meira fått utbetalt rundt 600 000 kroner. Nå har selskapet sendt inkassovarsel til H18 Gruppen med krav om 449 268 kroner.

– Det er veldig viktig for oss å få de pengene, sier daglig leder Roy Fridtjofsen i Meira. Men inkassokravene stopper ikke med Meira. Telenor Norge, Apcoa Parking Norway AS og et par andre selskaper har samlet sendt inkassovarsler for 80 000 kroner.

Internasjonal kapital

Jean Pierre Kelders sier det arbeides intenst med å få internasjonal kapital til selskapet. H18 Gruppen AS er ifølge han i kontakt med et britisk fondsselskap som skal ha vist interesse for å låne H18 gruppen 200 millioner kroner. Den innlåsingen skal gis til seks prosent rente. Det var da ikke høy avkastning for å gå inn i H-18 Gruppen?

– Det var et vestfold-selskap som koblet oss opp mot London og nå er representanter fra Vestfold der nede og forhandler. Får vi de pengene på plass så skal alle långiverne våre få tilbake pengene sine. Min agenda er tilbakebetale pengene til de 11 långiverne som trodde på oss, sier Kelders. Så du tror fondsselskapet i London også vil finansiere gammel elendighet for å få løst ut långiverne? Det hører med til historien at de angivelige London-långiverne skal få pant i Terje Strømodens eiendom Nedre Hjellegate 18 og alle prosjektene.

-Ja. Vi sitter på noen spennende prosjekter blant annet Drammen og Nøtterøy og fondsselskapet vil gjerne inn i det norske markedet. Jeg er optimist, sier Kelders som har en imponerende CV fra arbeidslivet. Han er fra Belgia og kom til Norge for 43 år siden.

– Jeg skulle aldri blitt med på dette her.

– Jeg skulle aldri blitt med på dette her.

Administrerende direktør Jean Pierre Kelders

Kelders kapital

De tre aksjonærene har knapt risikert egne midler i H18 Gruppen. Aksjekapitalen er på skarve 30 000 kroner og hvor eierskapet ligger i Hjellen Holding AS eid av Kelders (50 prosent) og far og sønn Strømodden hver på 25 prosent. Men for å holde selskapet flytende tilførte Jean Pierre Kelders 3,2 millioner kroner av egne penger i mai/juni i år. Av samlet innbetalte 11,7 millioner kroner (8,5+3,2 millioner kroner) står nå 200 000 kroner på konto. Kassa er tom, innrømmer Kelders.

– Det var et rent innlån. Jeg hadde ikke noe valg hvis vi skulle unngå konkurs. Pengene er brukt opp og vi greier ikke betale avkastning til långiverne ved neste forfall. Og kommer ikke pengene fra London så er vi ferdige, sier en åpenhjertig Kelders.