Jeg er stolt av å være dattera til helten over alle helter, Roger Eilertsen

- Du nailet rollen som pappa og var min helt!