Gå til sidens hovedinnhold

Mindre dyrket jord skaper uro

SKIEN: Det ble 270 000 kvadratmeter mindre dyrket jord i Vestfold og Telemark i 2020. Uro er det i flere kommuner.

Det melder Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Informasjon er også at om ser dette i sammenheng med dyrkbar jord og egnet areal for oppdyrking i framtida, er det 400 000 kvadratmeter dyrket og dyrkbar jord som ble omdisponert i 2020.

Trenden omtales likevel som stabil.

Tallene er her foreløpige, endelige tall kommer i juni.

Boligbygging

Når det gjelder de konkrete kommunene, kommer det fram at Tønsberg og Sandefjord har bygd ned henholdsvis 111 000 kvadratmeter og 100 000 kvadratmeter i 2020, for Vinje er tall 62 000. En annen bruk enn landbruk gjelder for den enkelte kommune, "arealet har gått varig ut som jordbruksareal og framtidig jordbruksareal".

Boligbygging er et formål, og omdisponering til dette utgjør 70 000 kvadratmeter, spesielt nevnes Porsgrunn, Notodden, Kviteseid og Sandefjord. For Vinjes del handler mye om fritidsboliger.

Korn og grønnsaker

Nasjonalt ble det omdisponert 3 900 000 kvadratmeter dyrka jord i fjor. Og det går under det nasjonale jordvernmålet - en omdisponering under 4 000 000 kvadratmeter hvert år.

Likevel gir dette grunn til uro, melder Statsforvalteren, blant annet er det viktig å dyrke korn og grønnsaker; utnytting av grass og beite er dessuten vesentlig. Å se på alternativ til å bygge ned jordbruksareal anses som svært viktig. I dette inngår gjenbruk av areal og effektiv arealbruk.