Hun er regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark.

Det er via en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet at nyheten kommer.

Har kontroll

Det heter at «Regjeringen vil sette av 40,4 millioner kroner til kommunale næringsfond. Her kan bedrifter søke om midler som kan få opp aktiviteten og skape nye arbeidsplasser.»

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er sitert slik:

– Koronapandemien har ført til store utfordringer for næringslivet i Vestfold og Telemark. Blant overnattings- og serveringsvirksomhetene er halvparten av alle lønnstakerne permitterte. For eksempel er det utfordrende for Tinn der reiselivsnæringen er en viktig næring.

Hun sier også:

– Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen, slik at vi kan skape mer og inkludere flere. Med disse midlene kan kommunene legge til rette for at bedriftene i Vestfold og Telemark kommer i gang igjen, at flere permitterte kommer tilbake i jobb og at det skapes nye arbeidsplasser.

Hjulene i gang

Kristin Saga tror regjeringens beslutning vil være med på å skape mer optimisme i næringslivet. Et signal som er gitt er at bedriftene vil være tilbake der de var før nedstengningen innen fem år.

– Jeg har tillit til at myndighetene kommer med skikkelig krisepakker som holder hjulene i gang. Vi trenger det, spesielt innenfor bransjer som servering, attraksjon og reiseliv.

Markedsføring og opplæring

Regjeringen opplyser om at pengene fordeles via fylkeskommunene som prioriterer kommuner som er hardt rammet.

Det er meningen at bedriftene hurtig kan få tilgang til kapital, og det handler om «direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter. Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.»