Det er informasjon fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

De som kan søke er kommuner og fylkeskommunen.

Målgrupper er elever, lærlinger, lærekandidater - og lærere i skolen.

Skal jevne ut

Ikke overraskende er midlene en følge av covid-19 og målet om å legge til rette for digital hjemmeundervisning.

Det er klart at ordninga skal bidra til "utjevning av levekårsforskjeller der de er til hinder" for en slik undervisning.

Konkrete tiltak kan være nettilgang i hjemmet, kompetanse og digitalt utstyr som brukes mellom lærer og elev.

Søk innen 22. mars

Det heter at dette er en "skjønnsmiddelordning" og at Statsforvalteren skal gi en helhetlig vurdering av behov til kommunen/fylkeskommunen.

Søknadsfristen er 22. mars.

I november i 2020 var det 5,3 millioner kroner som ble gitt til formålet; rapporteringsfristen i dette tilfelle er satt til 1. juni 2021.

Den gang, som nå, er beskjeden klar. Det gis ikke støtte til digitale læremidler og introduksjonsprogram.

For friskoler har Utdanningsdirektoratet etablert en egen søknadsordning.