Gå til sidens hovedinnhold

Millioner mot pandemi-ensomhet

SKIEN: En rekke eldre har vært ensomme i flere måneder på grunn pandemien. Men 15,8 millioner kroner skal bidra til å gjøre noe med det.

Det er i alle fall det Statsforvalteren i Vestfold og Telemark lokker med via en tilskuddsordning.

Målet er å legge til rette for sosiale møter og mer aktivitet raskest mulig.

Denne tilskuddordningen kom første gang i fjor høst, da var det 25 millioner kroner i potten.

Også frivillige organisasjoner

Det er eldre i sykehjem og i omsorgsboliger pluss de som bor hjemme som er i målgruppen. Både kommuner, frivillige organisasjoner og andre kan søke.

Tilskuddet er i to deler, der delen for å motvirke ensomhet blant eldre som bor hjemme er på 5,7 millioner kroner.

Det heter at ordningen gjelder "den pågående koronastituasjonen".

Kan gå sammen

Kommuner og frivillige organisasjoner har anledning til å sende søknad i samarbeid med private tjenesteytere. Stiftelser og organisasjoner må dokumentere "at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål".

Det er et krav at prosjekt og tiltak er helsefremmende. Det skal dessuten være "et forebyggende lavterskeltilbud åpent for alle i målgruppen".