Det er ikke ofte det kommer millioner er kroner tikkende inn til kommunen mer eller mindre under budsjettbehandlingen i kommunen. Men det skjedde torsdag i Skien.

Fra før av var det klart at det i statsbudsjettet for 2023 var bevilget 23 millioner kroner til Ibsensatsingen i Skien. Men det stopper ikke der. For i brev fra kulturdepartementet kommer det fram at Skien totalt sett er sikret 95 millioner kroner til Ibsensatsingen.

«Det stemmer at det i budsjettforhandlingene ble lagt inn 23 mill. kroner i investeringstilskudd til disse to prosjektene i 2023, med tilsagnsfullmakt på ytterligere 72 mill. kroner til bevilgning i senere budsjettår, altså totalt 95 mill. kroner. 20 mill. av disse knytter an til Venstøp og 75 mill. til Ibsen-biblioteket. Vi sender ut brev om dette etter behandlingen av budsjettet i Stortinget 16. desember. Vi legger da til grunn at kommune og fk følger opp med sine andeler også på Venstøp-prosjektet.», skriver Bjørn Olav Tveit, seniorrådgiver i Kulturdepartementet i et brev til Gunn Marit Christenson som er prosjektleder Ibsenbiblioteket.

– En fantastisk beskjed

Ordfører Hedda Foss Five er nesten i lykkerus etter at hun har fått beskjeden om den totale pakka fra Kulturdepartementet.

– Bevilgningen til Sølvåren-prosjektet, som Stortinget etter all sannsynlighet gjør vedtak på i morgen, er kort og godt fantastisk, sier Hedda Foss Five.

– Det må være en av de største bevilgningene Stortinget gjør nå til kulturbygg i en tøff økonomisk tid for landet, og det muliggjør visjonen om et Ibsen bibliotek- og besøkssenter til jubileet i 2028, sier ordføreren.

Skulle utsette

For ikke så lenge siden var ikke optimismen fullt så stor i det politiske miljøet, eller i administrasjonen. For signalene i forslaget til statsbudsjett og signalene fra Kulturrådet tydet ikke på støtte i hele tatt. Men under budsjettforhandlingene med SV så kom det støtte på plass. TA har tidligere omtalt at det skulle komme 23 millioner kroner. Men nå er det altså klart at det kan komme hele 95 millioner kroner.

Administrasjonen har allerede startet arbeidet med å nedskalere det planlagte prosjektet. Ny sak skulle presenteres på nyåret. Nå ser det ut til at den saken kan bli annerledes enn kommunens administrasjon så for seg for bare noen uker siden.

- Her går det fort, hvem skulle trodd dette. Dette betyr en hel masse. Det betyr at Staten har gått inn med full pott, det vi søkte om. Men det er så friskt at vi må jobbe og se på hva dette betyr. Det er helt fantastisk.

- Det som er forutsetningen er at fylke og kommunen følger opp med sine potter, det er ikke på bordet enda. Så det må vi bruke noen dager på å se på hva det betyr, sier Gunn Marit Christenson som er prosjektleder Ibsenbiblioteket.

Mer fra Skagerak

I bystyret kom det også fram at det kommer mer i utbytte fra Skagerak enn det som kommunedirektøren har lagt inn i sitt budsjettforslag. Selv om totalbeløpet blir mindre enn den prognosen som Skagerak hadde i sommer. I juni 2022 ble det beregnet et samlet utbytte for 2022 på 1.270 millioner kroner totalt sett, av dette ville Skien få rundt 190 millioner kroner.

Nå har Skagerak gjort noen nye vurderinger og har kommet fram til at den siste prognose for året 2022 på til sammen i overkant av 900 millioner kroner. Det betyr rundt 140 millioner kroner til kommunekassa.

– Det er gledelig at utbyttet fra Skagerak Energi ser ut til å bli høyere i 2022 enn den siste prognosen viste. Det er mange innbyggere som sliter med å få endene til å møtes nå økonomisk, og jeg tror kommunene, i samarbeid med frivilligheten, er best egnet til å bistå de som trenger det mest, sier ordfører Hedda Foss Five.