Torsken tåler «fang og slipp»

OMSTRIDT: «Fang og slipp»-metoden har blitt heftig diskutert blant sportsfiskere og i forskingsmiljøene i mange år. Et ferskt forsøk som Havforskningsinstituttet gjennomførte, viste at alle torskene som ble fanget med fiskestang og krok overlevde.

OMSTRIDT: «Fang og slipp»-metoden har blitt heftig diskutert blant sportsfiskere og i forskingsmiljøene i mange år. Et ferskt forsøk som Havforskningsinstituttet gjennomførte, viste at alle torskene som ble fanget med fiskestang og krok overlevde. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

KRAGERØ: Torsk som fiskes med snøre og stang tåler fint å bli utsatt for «fang og slipp», viser et ferskt forskingsprosjekt. Rundt halvparten av all torsk som fanges av sportsfiskere slippes ut i sjøen igjen.

DEL

Det er forskere ved Havforskningsinstituttet som har funnet ut at torsk som er fisket med snøre og stang tåler en tur opp av sjøen, før den slippes ut igjen. Dette er første gangen at effekten av «fang og slipp» på torsk blir undersøkt her til lands.

KORT TID OG FORSIKTIG

Havforskningsinstituttets forsøk viser at torskene i liten grad plages av et kort opphold over vannoverflaten. Men det er en forutsetning at torsken er fisket på forholdsvis grunt vann, at oppholdet utenfor sjøen er kort og at fisken behandles forsiktig.

Under forsøket ble torsker som var merket med små akustiske sendere i buken, observert etter at de var blitt fisket med stang og sluppet ut igjen. Alle torskene i forsøket overlevde etter gjenutsettingen. Noen viste endringer i atferden etter turen opp på land, men også disse oppførte seg som torsker flest etter en stund.

Doktorgradsstudent Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet opplyser at torsk som fiskes på dypt vann kan overleve, selv om den får sprengt svømmeblære og dykkersyke. Men dette er noe havforskerne vil se nærmere på før de konkluderer.

OMSTRIDT PRINSIPP

Havforskerne antar at rundt én million torsker slippes ut igjen av sportsfiskere i Norge hvert år. Etter at det for få år siden ble innført minstemål på torsk også for sportsfiskere, er det å slippe ut fisk i sjøen igjen noe man er lovpålagt å gjøre. Unntaket er hvis fisken er død når den kommer opp, eller har omfattende skader. Minstemålet på torsk er i dag 40 centimeter i Sør-Norge.

Praksisen med «fang og slipp» stammer fra engelske lorder, som på 1800-tallet begynte å reise rundt i verden for å fiske for fornøyelsens skyld. I Norge tok det tid før lakselordenes praksis fikk fotfeste. Men i disse dager er det en betydelig andel av sportsfiskerne som slipper ut fangsten igjen, spesielt blant dem som fisker laks, ørret og sjøørret.

OK FOR MATTILSYNET

Flere norske myndigheter som har med dyrevelferd å gjøre har vært skeptiske til gjenutsetting av fanget fisk. Rådet for dyreetikk konkluderte på slutten av 1990-tallet med at metoden var et brudd med norske fangsttradisjoner. Rådet mente at praksisen med «fang og slipp» gjorde fisking til ren underholdning, der man påfører levende dyr lidelse i form av smerte og redsel.

Flere norske forskingsrapporter som har kommet de siste årene, slår fast at fisk kan følge smerte i liket med pattedyr.

I 2012 besluttet Fiskeri- og kystdepartementet at det ikke skulle innføres forbud mot «fang og slipp» i Norge. Departementet støttet seg til anbefalinger og vurderinger hos Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mat-trygghet.

FORSVARLIG MÅTE

Mattilsynet har følgende råd for hvordan «fang og slipp» kan praktiseres på en forsvarlig måte:

• Få fisken raskt til land/båten. Unngå å «kjøre» den lenge.

• Bruk redskap som gjør at fangsten bli mest mulig skånsom.

• Fjern kroken forsiktig.

• Ta ikke fisken ut av vannet.

• Hold fisken mest mulig vannrett.

• Se etter at fisken er uskadet og levedyktig før den slippes løs.

• Høy vanntemperatur øker faren for infeksjoner og stress. Vis derfor økt varsomhet eller avstå fra «fang og slipp» ved høye temperaturer.

Artikkeltags