Gå til sidens hovedinnhold

Miljøministeren: – Jeg har ikke tatt stilling

PORSGRUNN: – Jeg har ikke tatt stilling til om det vil bli en videre prosess rundt samdrift i gruvene på Norcem, skriver klima og miljøminister Sveinung Rotevatn til TA.

Rett før påske kom en rapport til statsråden om muligheten for samdrift av deponi og gruve i gruvene til Norcem. En rapport Sveinung Rotevatn hadde bestilt.

I rapporten heter det at samdrift er utredet for dårlig til at Miljødirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning kan gi noe tydelig svar. De pekte på en ny konsekvensutredning.

Vanskelig å få i tale

TA har prøvd å få til et intervju med Sveinung Rotevatn. Det har vært vanskelig å få til. Dermed har vi vært nødt til å sende skriftlige spørsmål til statsråden. Noe som vanskeliggjør muligheten for å få til oppfølging.

Men det Rotevatn skriver i svarene til TA er at det ikke er tatt noen beslutning om en eventuell konsekvensutredning av samdrift. Samdrift som blant annet Norcem sier klart nei til på grunn av driften av gruvene.

Videre skriver Rotevatn at han har vært opptatt å få fram de reelle alternativene til en løsning. Spørsmål og svar følger nedenfor.

Konsekvensanalyse

Med tanke på rapporten fra direktoratene: Vil statsråden anbefale at det startes opp en konsekvensanalyse av samdrift i gruvene?

– Vi vil nå vurdere rapporten sammen med Nærings- og fiskeridepartementet. Det er ikke tatt stilling til om det vil bli en videre prosess rundt samdriftsspørsmålet.

Hvem skal i så fall gjennomføre denne siden både Norcem og Porsgrunn kommune vil være negative til dette?

– Det er ikke tatt stilling til om det vil bli noen videre prosess rundt samdriftsspørsmålet, og derfor kan jeg dessverre ikke kommentere dette nærmere.

Hvis statsråden vil gå for en konsekvensanalyse. Er han da også åpen for statlig overtakelse av gruvene hvis Norcem ikke vil akseptere samdrift, hvis dette skulle være reelt?

– Se svar over.

Et stadig fortsatt fokus på Brevik. Vil ikke det gjøre det vanskeligere for de andre alternativene?

– Det sentrale nå er å vurdere hvilken rolle staten skal ta for å sikre framtidig behandlingskapasitet for farlig avfall. Jeg har vært opptatt av å vurdere hvilke reelle alternativer som finnes for at en ny løsning kan komme på plass innen dagens deponi på Langøya er fullt. Det betyr at vi arbeider for økt kunnskap om mulighetene for deponi ved lokalitetene ekspertutvalget pekte på i Odda, Raudsand og Gudvangen.

– Jeg har blant annet hatt møter med de aktuelle kommunene og tiltakshavere. Miljødirektoratet har også hatt i oppdrag å vurdere utvalgets anbefaling både om lokaliteter og om overgangsløsninger. Gjennom blant annet høringen av ekspertutvalgets rapport har flere tatt til orde for å vurdere om samdrift i Dalen gruver er mulig. Sammen med Nærings- og fiskeridepartementet har vi vurdert det som viktig å få en grundigere vurdering av samdriftsspørsmålet for å styrke kunnskapsgrunnlaget i saken. Det ble gitt oppdrag til Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet om å vurdere dette.

Det er vel rundt fem år siden Porsgrunn kommune sa nei til deponi. Hvor lenge må beboerne i Brevik vente på et svar?

– Jeg kan ikke si når det blir tatt en avgjørelse i saken, men den har høy prioritet.