Fire fruktdyrkere i Norge er feltvert for storskalautprøving av ti nye eplesorter. Eilevstjønn på Akkerhaugen er en av dem. I fjor ble det plantet 40 trær av hvert slag hos feltverten i Sauherad og hos de andre i Lier, Loen og Ullensvang.

BÆRER GODT

- Dette er epler fra den første innhøstingen, forklarer rådgiver i Norsk landbruksrådgivning Østafjells, Tone Gislerud, og viser kasser med Rubinstep som ble høstet så sent som 12. oktober.

- Hvor mye tror du det ble, spør hun feltverten. Han tipper rundt 50 kilo epler totalt fra de 40 trærne.

- 80 kilo, svarer Gislerud fornøyd. Det viser seg at den tsjekkiske sorten trives godt i Sauherad, tross en klimatisk vanskelig sesong.

- Sorten har gitt 500 kilo per mål i første bæresesong og det er veldig bra til å være så unge trær. Det forteller om et stort potensiale, sier Gislerud.

ET ØNSKET EPLE

Fruktdyrkerne i Sauherad trenger ikke store overtalelsesevner for å satse på Rubinstep. Den er allerede ønsket av markedet og produsentene selv.

- Dette er en eplesort som smaker godt nå, men som blir bedre utover vinteren. Vi har ikke norske epler i markedet etter november, da overtar importeplene. Med Rubinstep har vi en sort som smaker best til jul og vinter, forklarer Eilevstjønn.

Forskningsprosjektet skal først konkludere neste år. Flere eplesorter viser god trivsel og høy kvalitet. Bioforsk har vurdert vekstresultatene fra de fire feltene i landet.

BEST RESULTAT

- Resultatene viser at vekstforholdene for Rubinstep utmerker seg i Sauherad, sier Gislerud. Telemark har vært foran de andre testfeltene i innhøstingstidspunkt og fargeutvikling på frukten.

- Og dette til tross for en tøff klimatisk vekstsesong, presiserer Gislerud.

Eilevstjønn legger til at den tsjekkiske eplesorten er lisensbelagt.

- Det er relativt nytt for oss at vi må betale avgift for sortsrettigheter, men dette har vært vanlig i Europa lenge. De norske hovedsortene har vi ikke betalt avgift for, forklarer fruktdyrkeren, som begeistret bærer noen kasser med testfrukt hjem til kona.

- Rubinstep kan tidligst være tilgjengelig for forbruker i 2015, tror Eilevstjønn.

PLANTER 30 000 TRÆR

Eplemiljøet i Sauherad har allerede tatt sjansen på at Rubinstep vil bli en etterspurt vintersort.

- Vi er hissig på en rask produksjon, sier daglig leder Svein Børte i fruktpakkeriet Telefrukt AS.

- Til våren planter fruktprodusenter i Sauherad ut 10 000 trær av Rubinstep. Innen 2013 skal 30 000 trær plantes. Vi har stor tro på denne sorten, avslutter Børte. Telefrukt AS har tilgang til 80 prosent av det norske markedet.