Nordskog hevder at selskapet ikke oppfyller konsesjonsvilkårene. Han hevder også at til tross for mange klager både til IATA og kommunen, har ikke det blitt noen bedring på anlegget. Daglig leder i IATA, Kjell Vøllestad, er ikke enig med Nordskog.

- KLAGET

- Vi har klaget både skriftlig og muntlig om forsøpling av våre eiendommer og luktproblemer fra IATAs anlegg på Stormo. Nå er vår tålmodighet slutt. IATA og kommunen bør snarest ta kontakt med oss for en oppklarende runde, siden konsesjonsvilkårene og pålagte rutiner for IATA daglig brytes. Vi i Stormo Invest AS kommer til å leie inn folk til å rydde opp på hele Stormoplatået, og regningen blir selvfølgelig sendt il IATA, opplyser Hans Oddvar Nordskog – daglig leder i Stormo Invest.

Nordskog hevder at IATA viser en likegyldige holdning til forurensing av miljøet, når de vet at gassen som de slipper ut er 20 til 30 ganger verre enn CO2.

- Vi har riktignok mottatt brev fra IATA om innkjøringsproblemer og løfter om snarlig forbedring, men det er lenge siden og ingenting har skjedd. Snarere tvert imot, påpeker Nordskog.

- RETTIGHETER

Stormo Invest eier alle rettigheter til å ta ut sand og grus på Stormo og arbeider nå med å etablere en stor industriell satsing rundt sand, grus og betong på Stormo.

- Hvem ønsker å ha sin arbeidsplass eller å investere 100 til 200 millioner kroner i nærheten av et forsøplet, illeluktende område som IATA på Stormo, spør Nordskog.

- Problemene rundt IATAS neglisjering av lover og regler er derimot i ferd med å kunne ødelegge hele opplegget. Vi har hatt flere befaringer med potensielle etablerere på Stormo, som har måttet vasse i søppel under befaringen, og holdt på å spy av lukten fra IATA. Det sier seg selv at dette er særdeles uheldig siden førsteinntrykket er så utrolig viktig, understreker Nordskog.

- UENIG

- Vi snakker om arbeidsplasser og infrastruktur i et flere generasjoners perspektiv, som blir satt opp mot dårlig håndverk fra IATA, som ikke greier å følge pålagte direktiver fra stat og kommune og som burde vært stengt på dagen inntil de greide å oppfylle de pålagte konsesjonskravene 100 prosent.

Daglig leder av IATA, Kjell Vøllestad, opplyser til TA at han er uenig i at selskapet bryter lover og regler, slik Nordskog hevder. Han har svart Nordskog at han vil måtte bruke noen dager for å sette seg inn i historien omkring problemene på Stormo, fordi han er forholdsvis ny i jobben som daglig leder av IATA.

MØTE

- I november i fjor sluttet vi med å lagre restavfall på Stormo, derfor er det vanskelig å forstå at lukta skal ha blitt verre. Jeg vil ta et initiativ overfor ordføreren i Nome for å få arrangert et møte med naboene, og jeg forstår at utspillet fra Nordskog har sammenheng med den industrielle satsingen på Stormo. Konsesjonen til IATA på Stormo skal fornyes i 2009. Det er 70 til 90 m sand også under søpla, men ifølge Nordskog, er denne ødelagt av forurensing for all framtid. Kommunen eier området, som den kjøpte av Vigleik Kjeldal i forbindelse med at IATA overtok drifta etter Kjeldal.

Vøllestad sier videre at han har sendt Nordskog et foreløpig svar på brevet der Nordskog truer med politianmeldelse.

Miljøvernkonsulent Morten Rask Arnesen i Nome kommune, opplyser at det ikke er kommunen men Fylkesmannen som har konsesjonsmyndigheten. Klager på lukt blir derfor videresendt Fylkesmannen.