Den totalte prisen på prosjektet blir blir 1,2 millioner pluss moms.

Kommunen har invitert til spleiselag, men har foreløpig fått dårlig respons på invitasjonen. Men det var glede da trafikksikkerhetsutvalget varslet støtten. Den kommer godt med i ei tid der kommunen sliter med å finne sparetiltak.

Det er Mesta som har jobben med å å utbedre den gamle brua, som er 128,5 meter lang. Det utføres rehabilitering av betongdekket samt skifting av stålfuger på den gamle brua. Mens brudekket tidligere var fem – åtte centimeter asfalt, er brudekket nå kun 2,5 centimeter tykt. Og det brukes en svært hard betong.

NYTT VEIDEKKE

Verken avdelingsingeniør Per Varøy hos kommunen eller Halvard Johny Hagen hos Mesta har hørt om at denne betongtypen er brukt som veidekke på bruer før, men den er kjent fra bruk i blant annet parkeringshus og industrihaller.

For halv annet år siden mottok kommunen en dispensasjonssøknad fra Telemark bilruter som ønsket å trafikkere brua med kjøretøy med et akseltrykk som overskrider åtte tonn. Søknaden ble avslått, og kommunen støttet seg til ekspertuttalelse fra Statens vegvesen.

Når brua igjen er klar for bruk, skal kjøretøy på inntil 32 tonn totalvekt kunne bruke brua.

FRA 1933

Det vil bety at turistbussene har muligheten til å kunne kjøre opp til Ulefoss hovedgaard eller Lille Ulefos uten å måtte kjøre gamle riksveg 36 over Sagene og deretter måtte snu ved bruenden for å kjøre opp til severdighetene. Brua vil få åtte tonns akseltrykk.

Bru ble bygd i 1933. Akseltrykket var opprinnelig fem tonn. Statens vegvesen har senere oppklassifisert gjennomregnet brua på nytt og kommet til at det kunne aksepteres åtte tonn akseltrykk. Brua var da en del av riksvei 36 som gikk gjennom Ulefoss sentrum. I 2000 brant det en bygning som sto rett ved brua. Dette førte til at det ble omfattende skader på korrosjonsbeskyttelsen på broen. Dette ble utbedret i 2002. Nå har kommunen foruten trafikksikringsutvalget søkt Telemark bilruter AS, Statens vegvesen, Telemark fylkeskommune og Midt- Telemark næringsutvikling om midler.