-Velkommen til datakurs for de over 60 år på Lundetunet, sier den tidligere presten i bygda, Haakon Meyer. Han er primus motor i arbeidet for å få eldre i bygda til å lære seg å bruke datamaskin og han er leder for Lunde alderstrygdedes forening.

INGEN NYBEGYNNER

Foreningen er ingen nybegynner når det gjeldet kursvirksomhet; blan annet stilte over 35 eldre opp da foreningen arrangerte kurs i hvordan en sender tekstmeldinger over telefon !

Før Jul ble det også arrangert pc-kurs for bygdas eldre, og det har vært kurs på biblioteket for noen år siden. Over 40 deltakere deltok på kurset som startet før Jul, og nå er det klart for fem kursdager og like mange deltakere på det nye kurset, som har deltakere i alder fra rundt 60 til oppunder 90 år.

-Nå skal deltakerne lære hvordan de kan nyttegjøre seg av noen av tilbudene en har med hjelp av datamaskinen. Nå skal vi kobles opp mot bredbånd. Noen av deltakerne har egen pc, men vi har seks – sju datamaskiner som blir stilt til disposisjon, opplyser Asbjørn Jønholt - tidligere lærer på Lunde videregående skole. Med seg på laget har han blant annet Olav Ajer, som i mange år jobbet i trygdeetaen.

STARTER OPP PC

Deltakerne legger overfor TA ikke skjul på at de er nysgjerrige og ikke minst spent på hva de kan når kurset er ferdig, mens andre igjen ser også viktigheten av det sosiale samkvedet.

Anne Lona (87) er den eldste kvinne på kurset. Hun vil kanskje bli blant de som vil starte opp pc'n hjemme å benytte seg av noen av de mulighetene den byr henne.