Bø legesenter opplyser på sine nettsider om at fastlegen Teresa Debicka ikke henviser til abort, mens fastlegene Ole-André Skalstad og Dag Sele ikke setter inn spiral. Nå er Fylkesmannen varslet.

Det melder Aftenposten i dag.

Ole-André Skalstad er tillitsvalgt blant legene på Bø legesenter. I et intervju med Aftenposten bekrefter han at hans nei til å sette inn spiral skyldes samvittighetsgrunner.

- Sier du også nei til å skrive ut p-piller eller andre typer prevensjon?

- Nei.

- Hvorfor ser du på dette som to forskjellige ting?

- Det ønsker jeg ikke å utdype nå, sier Skalstad til avisen.

Skalstad viser til at fastlegeordningen på senteret er organisert som en fellesliste der det ikke er den enkelte legen som har ansvaret for allmennlegetilbudet, men fastlegene som har felles liste.

Ordfører Olav Kasland (V) i Bø kommune sier til Bø blad at kommunen har gjort en avtale med legekontoret. Han mener praksisen er lovlig siden legekontoret praktiserer en fellesliste.

FYLKESMANNEN VARSLET

Blogger Susanne Kaluza har sendt et varsel til Fylkesmannen i Telemark om det hun mener er lovstridig praksis på Bø legesenter.

- Flere leger i Telemark har stått frem og fortalt at de nekter å hjelpe pasienter med selvbestemt abort eller prevensjon. Fylkesmannen har en plikt til å sørge for at fastegene følger norsk lov og forskrift, sier Kaluza til Aftenposten.

Brevet til Fylkesmannen sendte hun den 11. november, men hun har så langt ikke fått noe svar. Hun synes det er spesielt ille at hele tre leger ved samme legesenter har reservert seg mot abort eller spiralinnsetting.

- Jeg som bor i Oslo, har et utall fastleger, i tillegg til Ullevål, Riksen og Volvat et steinkast unna. Men i små kommuner, og særlig et sted som Bø med mange studenter, er dette veldig problematisk, sier Kaluza. til Aftenposten.

Ap-politiker Lene Vågslid reagerer også sterkt på legesenterets praksis. Hun synes ikke det er betryggende at senteret opererer med felles lister.

- Pasientene risikerer i dag å komme til en lege som sier nei til å henvise til abort eller sette inn spiral dersom de ikke har opplyst hva de ville gjøre da de bestilte timen. Vi kan ikke ha et helsevesen der legen, ikke pasienten settes i sentrum, sier Vågslid.