Onsdag ble det kjent at tre av fastlegene ved Bø legesenter nekter å henvise kvinner til enten abort eller å sette inn spiral. Fastlegen Teresa Debicka ikke henviser til abort, mens fastlegene Ole-André Skalstad og Dag Sele ikke setter inn spiral.

Les saken: Nekter å sette inn spiral

Saken fikk oppmerksomhet både i lokal- og rikspressen.

- SKADER OMDØMMET

Beate Marie Dahl Eide i Telemark Senterparti reagerer og er bekymret

- Det er saker som dette som skader omdømmet til Telemark, og ødelegger for alt det gode arbeidet som legges ned med å gjøre fylket attraktivt for nye innflyttere, sier Dahl Eide til TA.

Nå forventer hun at det blir ryddet opp, og at Fylkesmannen tar grep i saken.

- Dette er ikke det Telemark vi kjenner, og heller det Telemark vi vil ha. Vi som politikere må nå si ifra.

- EN MENNESKERETT

- Folk må få de grunnleggende helsetjenestene også i Telemark, det er en menneskerett. Men det er ikke en menneskerett å være fastlege, sier hun, og mener at legene det er snakk om i saken heller får finne seg noe annet å gjøre.

TILBAKE TIL 1970-TALLET

– Dette minner om retur til 1970-tallet, til tiden da man kjempet for selvbestemt abort. Det sier Gerd von der Lippe til TA. Hun er norsk idrettssosiolog, professor på Høgskolen i Telemark, journalist, forfatter, feminist og samfunnsdebattant.

– Retten til selvbestemt abort var en tøff kamp for så mange kvinner. Man tror at har man først fått nye retter, så har man de for evig og alltid, men slik fungerer det altså ikke. Det blåser en konservativ vind fra USA, påpeker hun.

En annen ting bekymrer også von der Lippe.

– Bø er et lite samfunn. Saker som dette burde fastlegen kunne håndtere uansett. Slike saker er ekstremt private og intime og ikke slike en ønsker å flagge for hvem som helst. Det er ikke gøy å måtte gå fra den ene legen til den andre for å få utført slike tjenester. Det er ingen rett å bli lege, men man har rett til selvbestemt abort, sier Gerd von der Lippe.