Onsdag ble elvestrekningen mellom Hogga og Kjeldal sluser i Telemarkskanalen i tillegg til Skoeelva behandlet med rotenon. Målet var å skaffe seg en buffersone slik at gjedda ikke går videre opp i Telemarksvassdraget. Et av hovedmålene er å redde bestanden av den rødlista elvemuslingen. Denne sjeldne muslingen formerer seg på gjellene til ørreten.

Når den glupske gjedda forsyner seg med ørreten forsvinner også livsgrunnlaget for elvemuslingen.

MYE FISK

Det var imidlertid ikke bare gjedda som måtte bøte med livet for å sørge for at elvemuslingen skulle overleve. Alt av fisk ble drept i løpet av noen timer onsdag. Til sammen 4500 døde fisk er plukket opp. Av dette var det ikke mer enn rundt 90 gjedder. Den ansvarlige for aksjonen avviser imidlertid at dette var å skyte spurv med kanon.

- Den største gjedda på strekket mellom Hogga og Kjeldal var på rundt en kilo. Det betyr at den er kjønnsmoden. Derfor kunne det gått virkelig galt til våren, sier prosjektleder Lars Tormodsgard. Han har ledet rotenonbehandlingen på vegne av fylkesmannen. I Skoeelva ble det plukket opp drøyt 1000 døde fisk. Av dette var det 58 gjedder. Det tilsvarende tallet for strekningen mellom Kjeldal og Hogga var 3500 fisk. Tidlig i ettermiddag var det bare 1000 av disse som var registrert. Av dette var det bare åtte gjedder. I tillegg var det noe abbor, en god del sik og mye ørret. Fiskebestanden var såpass stort at mye av fisken var tynn og skranten.

SETTER UT NY FISK

Nå skal det settes ut fisk for å bygge opp en ny bestand på strekningen som er behandlet med rotenon. Her vil elveeierlaget bli tatt med på råd.

- Elvebunnen blir noe forandret etter en slik rotenonbehandling. Det kan derfor være at vi venter noe med å sette ut alle fisken. Vi har ikke vurdert dette ferdig, men det kan være at det blir satt ut noe fisk nå og resten til våren, sier prosjektleder Tormodsgard. Han avviser at elvemuslingen har tatt skade av giftbehandlingen.

- All forskning viser at elvemuslingen tåler langt høyere rotenonverdier enn det som er brukt under denne aksjonen., sier prosjektlederen.

FISKESPERRE

For å forhindre at det kommer ny gjedde oppover i Telemarkskanalen vil det nå bli bygget en elektrisk fiskesperre ved Kjeldal. Denne skal være på plass før kanalen åpner for slusing til våren. Slike elektriske fiskesperrer er ikke vanlig her i landet, men er mer utbredt blant annet i Canada. De skal være meget effektive for å stanse fisken.