Statsforvalteren i Vestfold og Telemark bringer fram denne informasjonen, og de konkrete datoer er 1. desember og 2. desember.

Stedet er Quality Hotel Skjærgården.

I målgruppen inngår ledere, kommunalsjefer, fagutviklere og politikere.

Nyttige ideer

Det loves at deltakerne vil få nyttige ideer og eksempler fra kommuner som har jobbet med "Leve hele livet". Sandefjord kommune og Nome kommune er sentrale.

Fra Folkehelseinstituttet kommer seniorforsker Bjørn Heine Strand, han vil snakke om trender, data og befolkningsframskriving.

Muntert alvor

En etterspurt foredragsholder, Per Anders Nordengen, vil delta, og han skal være kjent for sin evne til å formidle alvor med glimt i øyet.

Statsforvalter Per Arne Olsen skal åpne konferansen.

Verdig alderdom

Ifølge de statlige myndigheters informasjon ble "Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre" framlagt i 2018. "Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom."

Konkret i dette inngår at de eldre får flere leveår med helse og livskvalitet, at de pårørende ikke blir utslitte - og at de ansatte har et utmerket arbeidsmiljø.