(Kragerø Blad Vestmar)

Kragerø og Skåtøy Historielag har ett sentralt ønske for fremtiden til den gamle Biørnegården (Solbekkgården fra 1952), nemlig at bygget i størst mulig grad tilbakeføres til slik det fremsto før den dramatiske ombyggingen på 1950-tallet. Det blir utvilsomt utfordrende å gjenskape den opprinnelige fasaden mot Jernbanetorvet i detalj, særlig fordi det legges opp til hotellvirksomhet med moderne krav til effektiv drift. Historielaget ser frem til at en modell av planen, som omfatter hele det såkalte Tollboden-kvartalet, blir presentert i Torvgata 5, et bygg som også inngår i dette omfattende prosjektet. Da vil det være naturlig å komme med en ny uttalelse.

LES OGSÅ: Ser for seg hotellrom i samtlige bygninger - nå starter reguleringsarbeidet

Som tilfellet er med mange andre bygge- og eiendomssaker i Kragerø de siste årene, er det Ivar Tollefsen som sitter med nøkkelen til det endelige resultatet. Han må sørge for at Biørnegården gjenfinner sin gamle storhet og igjen blir en perle i Kragerøs unike bymiljø.

Kragerø og Skåtøy Historielag vil følge denne prosessen videre og gjøre det vi kan for at kulturhistoriske verdier blir tatt vare på, slik det fremgår av våre vedtekter.

Kragerø 12.3.2021

For Kragerø og Skåtøy Historielag

Willy Nilsen, leder