Uttalelsen kommer fra leder av utvalg for klima, miljø og byutvikling, Knut Einar Aas, som ledet tirsdagens møte.

Innstillingen i saken, «Ny lokasjon dagtilbudet MATS», var at det finner sted en oppgradering av husflidshallen og at den tas i bruk, pluss at det bygges et nytt bygg i det sørøstre hjørnet av Stevneplassen.

Tankearbeid

– Flere av de andre partiene ønsker å gå noen flere runder om Stevneplassen i et framtidsperspektiv. Noe tankearbeid må til. Saken utsettes dermed til 1. desember, sier Knut Einar Aas.

Selv var han klar til å støtte kommunedirektøren/rådmannens innstilling.

– Men vil ikke et eventuelt nytt bygg legge bånd på bruken av Stevneplassen?

– Nei, det har jeg ikke tro på, huske på at det er snakk om et stort område.

Fem alternativer

MATS er et dagaktivitetstilbud innenfor helse og velferd, og fem alternativer har vært i bildet når det gjelder nye lokaler.

Å finne den endelige løsningen har ikke vært enkelt, men budskapet fra administrasjonen er klar: «Det er viktig for denne gruppen brukere å ha en forutsigbarhet i hverdagen og derfor må det her bestrebes på å finne en varig løsning og ikke en midlertidig.»