Høringsfristen er 10. desember, melder Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Kragerø og Tinn

Det er tre områder det er snakk om denne gangen, Barlindknuten - Kragerø og Buberget og Urdalen (utvidelse) i Tinn. Områdenes størrelse er henholdsvis 426, 964 og 334 dekar.

Meningen med høringen er å få fram opplysninger som kan ha innflytelse på verneforslagene. Konkret bes det om opplysninger om bygninger, seterbuer, jaktbuer, stiger, traktorveier, kraftlinjer med mer.

Lov til å jakte

Frivillig vern av skog beskrives som en ordning hvor eieren tilbyr areal til vern. Hvis vernemyndighetene sier ja kan det aktuelle området vernes som naturreservat.

Det betyr i praksis vern av vegetasjon, trær og dyreliv i området - men normalt skal det være lov til å jakte, fiske og høste bær der.

Eieren avstår fra sin rett til å drive skogbruk og får følgelig erstatning. Eiendomsretten beholdes, pluss jakt-, fiske- og beiterettigheter.

Hytter kan vedlikeholdes som før.

Bruk av vernede veier blir avklart.