Mens matvareprisene øker, er det én vare som raser ned i pris

Av

Det er fortsatt veldig like priser hos lavpriskjedene, men denne uken er det én vare som skiller seg spesielt ut.