TA møter Fredrik og Michelle i hjemmet deres på Klyve. De er foreldrene til Leon, som de mener ikke får oppfølgingen han har krav på av Klyve skole. Leon sin utredning startet da han gikk i første klasse, og da han gikk i tredje klasse fikk han diagnosene ADHD og Tourettes syndrom. I mellomtiden trivdes Leon mindre og mindre på skolen, noe som til slutt resulterte i at han prøvde å stikke av fra skolens områder flere ganger.

- Det verste for oss var at jeg fant det ut før skolen varsla oss. Det var grusomt skummelt, jeg følte ikke jeg kunne finne på noenting mens Leon var på skolen, forteller moren hans.

Deretter ble det smått satt i gang assistenthjelp til Leon på skolen, men moren hans måtte også møte opp som assistent for egen sønn i perioder.

- Det burde ikke være min jobb å være assistent for min egen sønn når han er på skolen, sier Michelle.

Trenger trygge rammer

Ifølge foreldrene til Leon har både BUP, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, og pedagogisk-psykologisk tjeneste kommet med en sakkyndig vurdering om at Leon trenger én fast assistent som han kan forholde seg til. TA har også fått tilgang til dokumenter fra BUP sendt til Klyve skole. Her skrives det at det er særdeles uheldig å gå inn og fjerne assistenter som fungerer godt sammen med Leon etter kort tid, og at BUP håper skolen finner løsninger som vil ivareta de tilpasninger som det anbefales at Leon trenger på skolen.

Foreldrene til Leon syns derfor det er frustrerende at hans assistenter til stadighet byttes ut, og at skolen ikke jobber hardere for å gi Leon det han har krav på.

- Vi har vært i kontakt med BUP flere ganger, som heller ikke er fornøyd med hvordan skolen har valgt å løse dette. Det hjelper ikke bare å medisinere, han trenger et tilrettelagt opplegg på skolen. Da det var mindre grupper og flere voksne tilstede per barn på grunn av korona, fungerte han mye bedre på skolen. Så det er klart at det er sånne tiltak som har størst effekt. Vi har også prøvd å klage både til skole og kommune, men får ikke mye gehør, sier Michelle.

Faren til Leon legger til at sønnen får lite ut av å være på skolen når ting ikke blir tilrettelagt for han.

- Vi har gjort det vi kan, men føler ingen hjelper oss. Rektor og kommunen kommer bare med beklagelser, men vi trenger at noen gjør noe, forteller Fredrik.

Leon sine foreldre føler seg rådville i denne situasjonen, og frykter at sønnen deres i verste fall ender opp med å måtte ta igjen mye tapt skolegang. På grunn av hans diagnoser får Leon lekser som tilsvarer de som er på et par trinn under han, men han prøver å følge med på det samme som de andre når han er i timer på skolen.

(Saken fortsetter under bildet)

Frykter tapt skolegang

- Vi er jo redde for at det blir for mye å ta igjen for han. Hva skjer hvis han ikke klarer å bli ferdig når han går i syvende klasse, skal han måtte gå ekstra år på barneskolen? Spør faren til Leon.

Moren til Leon legger til at de opplever dialogen med Klyve skole vanskelig.

- Det hender ofte at vi får vite ting via Leon, og noen ganger via lærer, før vi får noe beskjed fra rektor om beslutninger som fattes. Det er også vondt at han ikke vil dra på skolen. Vi bor i et av verdens rikeste land, da burde ikke ungene våre sitte å grue seg til å dra på skolen, forteller hun fortvilet.

TA har vært i kontakt med rektor ved Klyve skole, Roar Alvestad og kommunalsjefen for oppvekst i Skien kommune Grete Gjelten. Ingen av dem sier de kan gå i detalj i saken det gjelder, men forteller at det her dreier seg om en rekke uheldige hendelser. Alvestad forteller at på grunn av flere omstendigheter rundt både ansettelsesforhold og klassesituasjoner, har ikke dette vært ideelt. Rektoren sier at det som er krav på her er stabilitet. Han legger til at Klyve skole selvfølgelig ønsker at dette skal løse seg på best mulig måte.

Gjelten forteller at det har vært snakk en rekke uheldige omstendigheter som har gjort denne situasjonen vanskelig. Hun legger til at det viktigste her er at eleven har en fast kontaktlærer, som har ansvar for tilrettelegging sammen med en assistent. Det er heller ikke uvanlig at assistenter underveis får andre jobbtilbud, så her har det vært uheldigheter og ikke vond vilje fra skolen, sier hun.

Foreldrene til Leon har fortalt til TA at sønnen deres allerede har skiftet klasse og kontaktlærer en gang på grunn av dårlig miljø, og at hans nye kontaktlærer er veldig flink. Dette gjør for dem likevel ikke opp for at det ikke er en fast assistent tilstede.

- Jeg kommer ikke til å slutte med å kjempe for det her, avslutter Michelle.