Mens politiet går et bedragerinettverk på Notodden i sømmene, holder de en 28-åring varetektsfengslet for å sikre at han ikke påvirker vitner eller ødelegger bevis i saken.

Mannen ble fengslet i midten av mars. Da fikk han brev- og besøksforbud, slik at han ikke kunne kommunisere med noen av de andre involverte i saken mens etterforskingen pågår.

Nå mener politiet allikevel mannen har brukt en annen innsatt i fengslet til å ta kontakt for seg ut av fengselet.

– Han har ikke anledning til å ha kontakt selv ut av fengslet, men vi mener han har fått en annen til å ta kontakt med et familiemedlem, sier politiadvokat i Telemark, Odd Skei Kostveit.

Kontakter vitner

Det var i løpet av varetektsperioden de siste fire ukene at dette skal ha skjedd. Denne uka ble 28-åringen igjen framstilt for ny varetektsfengsling i fire uker, og retten avgjorde at han må sitte en ny periode på fire uker – også nå med brev- og besøksforbud.

I kjennelsen fra Nedre Telemark tingrett står det:

«Etter rettens syn er det nødvendig at siktede undergis brev- og besøksforbud i hele perioden for å hindre at han forspiller bevis, ved å kontakte vitner eller andre involverte for å gi instrukser eller påvirke deres forklaringer».

Retten mener et forbud må til:

«Kontroll anses ikke tilstrekkelig. Det vises særlig til at siktede allerede har benyttet en annen innsatt til å få kontakt ut av fengselet mens han har sittet på forbud», står det i fengslingskjennelsen.

Kontakten skal ha vært av privat karakter, og ikke relatert til saken.

Løse tøyler

Det var mens mannen sonet en bedrageridom på halvannet år, som han fikk i november i fjor, at han ble pågrepet på nytt i fengslet og siktet for flere nye bedragerier som skal ha skjedd i fjor høst og i nyere tid.

Politiet mente han hadde hatt for løse tøyler under åpen soning i fengslet,og hadde trukket i tråder i det som politiet mener er et bedragerinettverk.

Dermed ble han varetektsfengslet.

Politiet mener blant annet 28-åringen har bedrevet «selvvasking», altså at han skal ha hvitvasket eget utbytte fra kriminelle handlinger.

– Vi mener han er en del av et nettverk – en gruppe som jobber sammen om dette. En del av dette handler om å skjule penger, uttalte Skei Kostveit da mannen ble varetektsfengslet første gangen.

Kjøp og salg av biler

Politiet pløyer nå blant annet gjennom den siktedes kjøp og salg av biler. I kjennelsen står det at dette arbeidet er både omfattende og tidkrevende.

I kjennelsen står det at også familiemedlemmer av 28-åringen er involvert i saken, i tillegg til andre personer.

Fra før har politiet varetektsfengslet en mann i 50-årene og siktet han for heleri i bedragerisaken der 28-åringen skal være en sentral figur.

Samlet sett skal det være snakk om bedragerier som utgjør flere hundre tusen kroner.

I kjennelsen stå det også at politiet i særlig grad etterforsker pengestrømmen i saken.

«Det er store pengesummer på avveie», skriver retten.

Politiet antar at etterforskingen av dette vil ta ytterligere fire til åtte uker. Etter det vil 28-åringen bli tilbakeført til soning for dommen han fikk i fjor.