Det er budskapet fra eksordfører i Skien, Jan Terje Olsen (Høyre), som også har sendt en e-post til medlemmene av formannskapet, inkludert ordføreren; hun skal tidligere ha fått informasjon av Olsen.

Bakgrunnen er at saken snart er oppe i formannskapet: «Minot – deltakelse i Norsk høstfest 2022».

Olsen mener at slik den framlegges kommer det ikke klart fram at han og Rolf Haugens interesse er knyttet til en privat invitasjon. Det står eksempelvis:

«Følgende har meldt interesse for deltakelse: Trude Tvedt (Ap), Ole Geir Hoppestad (Ap), Jan Terje Olsen (H) og Rolf Haugen. Fra næringsavdelingen deltar Anniken Myhre Borgeraas og kultursjef Guro Honningdal.»

Skolebesøk og næringsliv

I e-posten framholder Olsen blant annet dette:

– Vi har i den sammenhengen meldt til ordfører at vi om ønskelig kan ivareta oppgaver under Norsk høstfest dersom det skulle passe for Skien kommune. Jeg henviser her til Rolf Haugens rapport fra hans besøk i 2018 som viser omfanget av dette.

– De gangene som Skien kommune har sendt noen flere i sin delegasjon har man også utført skolebesøk og arbeidet på området kulturutveksling og næringsliv. Jeg viser også til den inngåtte avtalen om vennskapsbysamarbeid.

Situasjonen i Europa

Olsen legger dessuten vekt på at det skal være et sterkt ønske fra Minot å gjenopprette kontakten med Skien – etter et avbrudd på flere år. Og en representant fra Minot skal gjeste Skien i midten av måneden.

Om betydningen av forholdet til USA, ordlegger Olsen seg slik:

– USA er fortsatt det viktigste landet i verden som Norge forholder seg til, og det landet som har flest norskættede innbyggere. Med den situasjonen vi nå har i Europa og verden for øvrig burde det være helt naturlig å sende representanter fra Skien kommune til vår vennskapsby i USA.

Siste gang i 2019

Norsk høstfest i Minot arrangeres 28. september til 1. oktober, per dags dato skal ikke programmet være klart.

Det hører også med: «På grunn av pandemien har ikke Skien vært representert på Norsk høstfest i Minot siden 2019.»

Jan Terje Olsen har for øvrig vært i Minot fem-seks ganger tidligere.