Det er Halvor Berg-Hanssen (Høyre) som bringer fram en forespørsel i neste møte i helseutvalget i Skien kommune.

113 000 bor alene

Berg-Hanssen tar utgangspunkt i en ny rapport fra Røde Kors. Her blir det slått alarm om tilbudet til landets hjemmeboende eldre.

Han siterer generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland:

«Eldre må bli sett og tatt bedre vare på enn det dagens eldreomsorg klarer. Vi er bekymret over hva våre frivillige forteller oss om mangelen på hjelp. Rundt 113 000 eldre bor alene. Vi vet at dette tallet vil doble seg innen 2040, og at dette er en utfordring som bare vil vokse i årene som kommer».

Fire spørsmål

Berg-Hanssen uttrykker bekymring på vegne av partiet og framfører følgende spørsmål knyttet til kommunen og frivilligheten:

1. Hvordan jobber vi i Skien med eldre som har behov for hjelpemidler for å komme seg ut av hjemmet?

2. Hva med de som har behov, men som ikke får det og dermed blir sittende inne alene?

3. Vi vet at å omgås andre er viktig for helsen, ikke minst den mentale. Ved økt bruk av velferdsteknologi, hva er strategien for å ivareta den mellommenneskelige kontakten?

4. Hvordan og med hvem jobber Skien kommune sammen med for å forebygge ensomhet blant eldre, være seg de som bor på institusjon, eller er hjemmeboende?